25/04/2019

Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa: Tư liệu và sự thật lịch sử

Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa: Tư liệu và sự thật lịch sử / Nguyễn Quang Ngọc. - Tái bản lần thứ nhất. - Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 478 tr. : Thư mục tr . 327 -416 ; 24 cm. - (Tủ sách khoa học)

Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được nhiều  học giả trong nước và quốc tế quan tâm nghiên cứu và đã có nhiều chuyên đề nghiên khá sâu. Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu toàn diện và có hệ thống thì không nhiều. Trong số những công trình nghiên cứu loại này, quyển sách “Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa: Tư liệu và sự thật lịch sử của GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc.”

Với công trình này tác giả không chỉ dựa vào những tư liệu đã phát hiện và công bố, mà còn tiếp cận tư liệu gốc và đi sâu vào công việc điều tra khảo sát những vùng đất liên quan đến hoạt động của Hoàng Sa, Trường Sa. Chính vì vậy  đã giúp tác giả đạt được những  nhận xét, kết luận có cơ sở khoa học và có sức thuyết phục.

Quyển sách cũng trình bày những tranh  chấp, tranh biện về quyền hai quần đảo do Trung Quốc dấy lên từ năm 1909 cùng những hành động xâm lược và mưu đồ độc chiếm biến Biển Đông của Trung Quốc từ năm 1946 cho đến nay.

Quyển sách sẻ góp phần nâng cao hiểu biết của nhân dân về lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo giữa Biển Đông, cung cấp các chứng cứ khoa học khẳng định chủ quyền của Việt Nam.

Nhận thức đúng về lịch sử chủ quyền sẻ là cơ sở để có các giải pháp đúng và hành động đúng – như lời Bác Hồ dạy: “ Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ”, vì một Biển Đông hòa bình và thịnh vượng, vì một nước Việt Nam mạnh về biển và làm giàu từ biển.

Chi tiết: http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-41380.html

Xin trân trọng giới thiệu và hân hạnh phục vụ quý bạn đọc, tại Trung tâm Thông tin- Thư viện Lê Vũ Hùng Trường ĐH Đồng Tháp.