01/10/2018

Thông báo về việc làm thẻ thư viện và mua tài khoản tài liệu điện tử (Tailieu.vn) đối với học viên cao học khóa VII_Đợt tuyển sinh tháng 8 (2018-2020) của Trường ĐH Đồng Tháp

Thông báo về việc làm thẻ thư viện và mua tài khoản tài liệu điện tử (Tailieu.vn) đối với học viên cao học khóa VII_Đợt tuyển sinh tháng 8 (2018-2020) của Trường ĐH Đồng Tháp

Dữ liệu đính kèm:

Thong bao lam the TV cho hoc vien cao hoc khoa VII 082018.pdf [758330 Kb]