07/06/2018

Thông báo về việc làm thẻ thư viện và mua tài khoản tài liệu điện tử (Tailieu.vn) đối với học viên cao học khóa VII_Đợt tuyển sinh tháng 3 (2018-2020) của Trường ĐH Đồng Tháp

Đối tượng học viên cao học khóa VII_Đợt tuyển sinh tháng 3 (2018-2020) của Trường ĐH Đồng Tháp

Dữ liệu đính kèm:

TB ve viec lam the Thu vien cho Hoc vien cao hoc khoa VII 3 2018.jpg [503759 Kb]