12/10/2017

Về thời gian phục vụ bạn đọc tại Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng

Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2017-2018, nhằm giúp cho bạn đọc có địa điểm để nghiên cứu và học tập góp phần tích cực vào hoạt động dạy – học của nhà trường. Bắt đầu từ ngày 05/9/2017 (thứ ba) Trung tâm sẽ mở cửa phục vụ bạn đọc vào buổi trưa của các ngày trong tuần. Cụ thể thời gian và địa điểm phục vụ như sau:

                - Thời gian: từ 7h30’ – 17h30’ (từ thứ Hai đến thứ Bảy)

                - Địa điểm:

                + Phòng Mượn _ Nhà Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng

                + Phòng Đọc _ Nhà Hỗ trợ Dạy học (H1)

                Trên đây là Thông báo về thời gian phục vụ bạn đọc. Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng kính đề nghị các Khoa thông báo đến giảng viên và các lớp sinh viên để biết và thực hiện.