Thông tin về Trung Tâm
Ảnh hoạt động
Ảnh sách mới
Liên kết website
Tra cứu từ điển
 
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Thông báo về việc làm thẻ thư viện cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017 (12/09/2017)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TT-TV LÊ VŨ HÙNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  27 /TB-TVLVH

Đồng Tháp, ngày 12  tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO 

Về việc làm thẻ thư viện cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017 

 

 

             Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2017-2018 về việc làm thẻ thư viện cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017. Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng thông báo đến sinh viên khóa tuyển sinh 2017 về việc làm thẻ thư viện như sau :

1.      Đối tượng

      Tất cả sinh viên chính quy khóa tuyển sinh 2017.

2.      Thủ tục cấp thẻ

- Dán 01 ảnh 3x4 và ghi thông tin chi tiết (có mẫu kèm theo).

- Lệ phí: sinh viên đã nộp lúc đăng ký nhập học.

- Thời gian : từ ngày 12/9  đến ngày 30/9/2017.

Lưu ý: Trung tâm chỉ nhận đăng ký làm thẻ thư viện theo đơn vị lớp và chỉ cấp thẻ cho sinh viên đã đóng lệ phí.

3.      Thông tin liên hệ

- Địa chỉ nộp danh sách đăng ký làm thẻ thư viện: Phòng Thông tin – Thư mục và Nghiệp vụ thư viện_P.203_Tầng 2_Nhà Hỗ trợ Dạy học (H1).

- Số điện thoại: 01667.19 61 79­­_ Thầy. Nguyễn Hoàng Nam

            Trên đây là thông báo về việc làm thẻ thư viện cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017. Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng kính đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên khóa tuyển sinh 2017 biết và phối hợp thực hiện tốt tinh thần thông báo này./.

 

Nơi nhận :

- Các Khoa đào tạo;

- Sinh viên khóa 2017;

- Lưu: VT (Nam).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Kim Trang

 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Tin Nhanh
Tài liệu mới biên mục
Chọn trang
1. Fidel Castro bình dị giữa đời thường / Trần, Nhu .- 2016 Chi tiết
2. Cơ hội chỉ đến với người có chuẩn bị / Dữ, Tư,Tạ, Ngọc Ái .- 2016 Chi tiết
3. Tính cách quyết định số phận / Phan, Quốc Bảo,Tạ, Ngọc Ái .- 2016 Chi tiết
4. Giáo trình lịch sử triết học / Phạm, Văn Chung,Trần Đăng Sinh,Vũ, Thị Kim Dung,Lê, Duy Hoa,Nguyễn. Thị Thường,Bùi, Thị Tỉnh,Nguyễn, Mai Hồng .- 2013 Chi tiết
5. Bài giảng chuyên đề tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và quản lí hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non / Nguyễn, Văn Bản .- 2016 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3 881 778, 0277 8 58 38 68, 0277 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn