Thông tin về Trung Tâm
Ảnh hoạt động
Ảnh sách mới
Liên kết website
Tra cứu từ điển
 
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Thông báo về thời gian phục vụ bạn đọc tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng (05/09/2017)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TT-TV LÊ VŨ HÙNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    24   /TB-TVLVH

Đồng Tháp, ngày   30   tháng  8     năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về thời gian phục vụ bạn đọc tại Trung tâm TT-TV  Lê Vũ Hùng

 

             

Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2017-2018, nhằm giúp cho bạn đọc có địa điểm để nghiên cứu và học tập góp phần tích cực vào hoạt động dạy – học của nhà trường. Bắt đầu từ ngày 05/9/2017 (thứ ba) Trung tâm sẽ mở cửa phục vụ bạn đọc vào buổi trưa của các ngày trong tuần. Cụ thể thời gian và địa điểm phục vụ như sau:

                - Thời gian: từ 7h30’ – 17h30’ (từ thứ Hai đến thứ Bảy)

                - Địa điểm:

                + Phòng Mượn _ Nhà Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng

                + Phòng Đọc _ Nhà Hỗ trợ Dạy học (H1)

                Trên đây là Thông báo về thời gian phục vụ bạn đọc. Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng kính đề nghị các Khoa thông báo đến giảng viên và các lớp sinh viên để biết và thực hiện.

 

Nơi nhận :

- Các Khoa đào tạo;

- Các lớp sinh viên;

- Lưu: VT (Nam).

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký) 

 

Trần Thị Kim Trang

 

 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Tin Nhanh
Tài liệu mới biên mục
Chọn trang
1. Fidel Castro bình dị giữa đời thường / Trần, Nhu .- 2016 Chi tiết
2. Cơ hội chỉ đến với người có chuẩn bị / Dữ, Tư,Tạ, Ngọc Ái .- 2016 Chi tiết
3. Tính cách quyết định số phận / Phan, Quốc Bảo,Tạ, Ngọc Ái .- 2016 Chi tiết
4. Giáo trình lịch sử triết học / Phạm, Văn Chung,Trần Đăng Sinh,Vũ, Thị Kim Dung,Lê, Duy Hoa,Nguyễn. Thị Thường,Bùi, Thị Tỉnh,Nguyễn, Mai Hồng .- 2013 Chi tiết
5. Bài giảng chuyên đề tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và quản lí hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non / Nguyễn, Văn Bản .- 2016 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3 881 778, 0277 8 58 38 68, 0277 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn