Thông tin về Trung Tâm
Ảnh hoạt động
Ảnh sách mới
Liên kết website
Tra cứu từ điển
 
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Thông báo về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc vào buổi trưa các ngày trong tuần và thứ 7 tại Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng (15/06/2017)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TT-TV LÊ VŨ HÙNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   17  /TB-TVLVH

Đồng Tháp, ngày 14. tháng 06 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc vào các buổi trưa ngày trong tuần và thứ 7 tại Trung tâm TT-TV  Lê Vũ Hùng       

  

Căn cứ vào Thông báo số 04/TB-TVLVH, ngày 14/3/2017 về thời gian phục vụ bạn đọc của Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng;

Căn cứ vào tình hình thực tế do vào thời gian nghỉ hè, nên số lượng bạn đọc đến Trung tâm ít;

Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng xin thông báo về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc vào buổi trưa các ngày trong tuần (11h30’ – 13h30’) và ngày thứ 7. Cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ ngày 20/6/2017 đến ngày 31/8/2017

- Địa điểm:

+ Phòng Mượn _ Nhà Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng

+ Phòng Đọc _ Nhà Hỗ trợ Dạy học (H1)

Sau thời gian trên Trung tâm sẽ tổ chức phục vụ bạn đọc bình thường.

            Trên đây là thông báo về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc. Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng kính đề nghị các Khoa thông báo đến giảng viên và các lớp sinh viên để biết và thực hiện.

 

Nơi nhận :

- Các Khoa đào tạo;

- Các lớp sinh viên;

- Lưu: VT (Nam).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trần Thị Kim Trang

 

 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Tin Nhanh
Tài liệu mới biên mục
Chọn trang
1. Các phương pháp phân tích hóa ký vật liệu / 2017 Chi tiết
2. Điện hóa học nâng cao / 2016 Chi tiết
3. A complete skill builder fot the VNU-EPT test / Đỗ, Thị Ngọc Diệu,Lê, Thị Mai Trâm,Nguyễn, Hoàng Phương Mai .- 2014 Chi tiết
4. A complete skill builder fot the VNU-EPT test / Đỗ, Thị Ngọc Diệu,Lê, Thị Mai Trâm,Nguyễn, Hoàng Phương Mai .- 2014 Chi tiết
5. Nam 5 practice tests for the VNU-EPT / Đỗ, Thị Ngọc Diệu,Đinh, Thị Lan,Bùi, Diễm Bích Huyền .- 2015 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3 881 778, 0277 8 58 38 68, 0277 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn