Thông tin về Trung Tâm
Ảnh hoạt động
Ảnh sách mới
Liên kết website
Tra cứu từ điển
 
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Danh sách sinh viên mượn quá hạn Phòng Mượn (21/12/2016)

   THỐNG  SÁCH ĐANG MƯỢN QUÁ HẠN

 Từ ngày 21/10/2010 đến ngày 19/12/2016

 

STT Họ tên Nhan đề Hạn trả
1 Nguyễn Thị Lọt Bài tập đại số đại cương 40645
2 Dương Thị Bích Loan Lịch sử văn học Viết 15/03/2012
3 Dương Thị Bích Loan Giáo trình văn học trung đại Việt Nam 15/03/2012
4 Nguyễn Thị Kim Hoàng Hát phần năm thứ nhất 31/03/2012
5 Phan Thị Ngọc Sang Giáo trình giáo dục học tiểu học 2 41065
6 Nguyễn Thị Kim Thoa thuật phương pháp dạy học 16/11/2012
7 Nguyễn Thị Kim Thoa thuật phương pháp dạy học thuật 16/11/2012
8 Nguyễn T. Huỳnh Như Truyện cổ các dân tộc ít người Việt Nam 41225
9 Đổng T.Ngọc Nhi Giáo trình phương trình vi phân 21/12/2012
10 Đại Khoa Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 27/03/2013
11 Châu T.Phượng Hằng Tự nhiên hội phương pháp dạy học tự nhiên hội 27/03/2013
12 Châu T.Phượng Hằng Tự nhiên hội 3 27/03/2013
13 Châu T.Phượng Hằng Lịch sử địa 4 27/03/2013
14 Châu T.Phượng Hằng Khoa học 4 27/03/2013
15 Thùy Dương Bài giảng văn học Việt Nam 1945 - 1954 17/04/2013
16 Đoàn Minh Trung Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh 26/04/2013
17 Thiên Nữ Ánh Trúc Chuyên đề ứng dụng tọa độ trong giải toán hình học phẳng đại số-giải tích 22/05/2013
18 Thiên Nữ Ánh Trúc Chuyên đề toán giải tích 22/05/2013
19 Thiên Nữ Ánh Trúc Chuyên đề ứng dụng hàm số lũy thừa, hàm số hàm số lôgrit trong giải toán trung học phổ thông 22/05/2013
20 Nguyễn Thành Nhơn Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 13/06/2013
21 Tấn Tài Động vật học xương sống 23/06/2013
22 Thị Tuyết Minh Giáo trình giáo dục gia đình 27/06/2013
23 Trần Văn Linh Giáo trình Tôn giáo học 18/07/2013
24 Trần Văn Linh Giáo trình giáo dục quốc phòng 18/07/2013
25 Ngọc Thùy Linh Giáo trình di truyền học 41374
26 Ngọc Thùy Linh Giáo trình sinh thái học môi trường 41618
27 Thùy Dương Lịch sử văn học Trung Quốc 30/10/2013
28 Thùy Dương Hồng Lâu Mộng 30/10/2013
29 Thị Hồng Cẩm Hình học cao cấp 23/12/2013
30 Phan Thị Thùy Linh Hình học cao cấp 41760
31 Phan Thị Thùy Linh luận dạy học vật 1 41760
32 Hoàng Hải Hóa học đại cương 2. sở học thuyết các quá trình 41760
33 Phan Thị Thùy Linh Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 41852
34 Hồ B Lan Chi Giáo trình dinh dưỡng trẻ em 41944
35 Đặng Văn Duy Tiếng việt 1 25/01/2014
36 Đặng Văn Duy Tiếng việt 2 25/01/2014
37 Đặng Văn Duy Tiếng việt 2 25/01/2014
38 Thị Diễm Hương Thực hành động vật không xương sống 26/01/2014
39 Nguyễn Thị Hồng Son Hóa học đại cương 1 41792
40 Phan Thanh Tường Chuyên đề toán đại số 19/02/2014
41 Lưu Trung Hiệu Tâm học đại cương 19/02/2014
42 Phú Hữu hội học đại cương 22/02/2014
43 Phan Hồng Yến Hóa học 9 19/03/2014
44 Huỳnh Trần Trang Thảo Động vật học xương sống 20/03/2014
45 Lưu Tường Vi Văn học trung đại Việt Nam 28/03/2014
46 Lưu Tường Vi Làm văn 28/03/2014
47 Phạm Thị Ngọc Tịnh Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề 28/03/2014
48 Phạm Thị Ngọc Tịnh Giáo án mầm non - khám phá môi trường xung quanh 28/03/2014
49 Phạm Thị Ngọc Tịnh Giáo án mầm non - hoạt động làm quen với chữ viết 28/03/2014
50 Nguyễn Hữu Nhân Văn học Việt nam ( Nửa cuối thế kỷ XVIII hết thế kỷ XIX 31/03/2014
51 Nguyễn Hữu Nhân Cái đẹp thơ kháng chiến Việt Nam 1945-1975 31/03/2014
52 Trương Quốc Hùng Hóa học phân tích 1 41794
53 Bùi Văn Khánh Sơn tinh thời nay 41855
54 Bùi Văn Khánh Kho tàng truyện khôi hài dân gian Việt Nam 41855
55 Thị Mỹ Hạnh Toán 3 41916
56 Nguyễn Văn Pháp Situational grammar 41947
57 Nguyễn Danh Nhân Effective academic writing 1 14/04/2014
58 Nguyễn Danh Nhân Effective academic writing 2 14/04/2014
59 Nguyễn Hữu Nhân Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 16/04/2014
60 Nguyễn Hữu Nhân Giáo trình văn học trung đại Việt Nam 16/04/2014
61 Nguyễn Thanh Quang Phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến số 20/04/2014
62 Nguyễn Thanh Quang Bài tập phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến số 20/04/2014
63 Nguyễn Thanh Quang Rèn luyện nghiệp vụ phạm thường xuyên 20/04/2014
64 Nguyễn Thanh Quang Rèn luyện nghiệp vụ phạm thường xuyên 20/04/2014
65 Huỳnh T Thanh Thoản Xác suất thống 23/04/2014
66 Huỳnh T Thanh Thoản Hóa học phân tích 23/04/2014
67 Huỳnh T Thanh Thoản Hóa học phân tích 23/04/2014
68 Huỳnh T Thanh Thoản Giáo trình sinh thái học môi trường 23/04/2014
69 Bùi Văn Khánh Rèn luyện nghiệp vụ phạm thường xuyên 24/04/2014
70 Bùi Văn Khánh Giáo trình địa   tự nhiên Việt Nam 24/04/2014
71 Nguyễn Văn Pháp Effective academic writing 1 27/04/2014
72 Huỳnh T Thanh Thoản Khoa học môi trường 41764
73 Châu Thị Mỹ Ly Thực địa địa tự nhiên 41948
74 Hứa T Hồng Gấm Chuyên đề ứng dụng nguyên hàm tích phân trong giả toán THPT 18/05/2014
75 Nguyễn Thành Huy Hóa học phân tích 21/05/2014
76 Nguyễn Thành Huy Giáo trình sinh thái học môi trường 21/05/2014
77 Nguyễn Thành Huy Giáo trình những nguyên bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 21/05/2014
78 Hứa T Hồng Gấm Chuyên đề toán lượng giác 25/05/2014
79 Hứa T Hồng Gấm Chuyên đề ứng dụng hàm số lũy thừa, hàm số và hàm số lôgrit trong giải toán trung học phổ thông 25/05/2014
80 T.Thúy Liễu Hóa học đại cương 3 Thực hành trong phòng thí nghiệm 20/06/2014
81 Thiên T Xuân Thi Chuyên đề ứng dụng nguyên hàm tích phân trong giả toán THPT 27/07/2014
82 Nguyễn Phúc Vinh Giáo trình lịch sử âm nhạc thế giới  Việt Nam 1 41708
83 Trần Thị Như Tiếng việt thực hành 41769
84 Trần Thị Như Giáo trình đọc - ghi nhạc 41769
85 Phan Tiến Đạt Thuật phát hiện lừa dối 16/10/2014
86 Phan Tiến Đạt quyết gây dựng nghiệp bạc tỷ 16/10/2014
87 Thị Thu Giáo trình đọc - ghi nhạc 22/10/2014
88 Thị Thu Giáo trình lịch sử âm nhạc thế giới  Việt Nam 1 22/10/2014
89 Huỳnh Văn Trọng Ngữ văn 8 24/10/2014
90 Huỳnh Văn Trọng Ngữ văn 8 24/10/2014
91 Huỳnh Văn Trọng Ngữ văn 9 24/10/2014
92 Huỳnh Văn Trọng Ngữ văn 9 24/10/2014
93 Phan Tiến Đạt Giáo trình sở hóa học hữu 29/10/2014
94 Phan Tiến Đạt Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh 29/10/2014
95 Phan Tiến Đạt Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học quản giáo dục 29/10/2014
96 Nguyễn Quốc An Pháp luật đại cương 30/10/2014
97 Nguyễn Quốc An Giáo trình những nguyên bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 30/10/2014
98 Phạm Hồng Chương Xác suất thống 41770
99 Nguyễn Quốc An Giáo trình đọc - ghi nhạc 41862
100 Trần Thị Yến Phương tiện dạy học địa trường phổ thông 15/11/2014
101 Trần Ngọc Huyền Tiếng việt 2 19/11/2014
102 Trần Nguyễn Thúy Vi Giáo trình pháp luật đại cương 22/11/2014
103 Nguyễn H Luýt Sin thuật 5 30/11/2014
104 Nguyễn H Luýt Sin thuật 5 30/11/2014
105 Quang Lễ Xác suất thống 26/12/2014
106 Quang Lễ Hình học cấp thực hành giải toán 26/12/2014
107 Quang Lễ Giáo trình phát triển duy toán học trong học sinh 26/12/2014
108 Nguyễn Tấn Hải Chuyên đề bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông môn hóa học 31/12/2014
109 Trượng T Vi Đan Vật 6 42125
110 Trượng T Vi Đan Vật 7 42125
111 Trượng T Vi Đan Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh 42186
112 Văn Mau Phương pháp dạy học đại cương môn toán 42278
113 Văn Mau Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Toán học 42278
114 Ngư Nữ Thùy Dương Địa các châu lục 22/01/2015
115 Ngư Nữ Thùy Dương Địa các châu lục 22/01/2015
116 Trần Thị Ngọc Hân Essential idioms in english 15/02/2015
117 Trần Thị Ngọc Hân New headway English course 15/02/2015
118 Kim Nhi Ngồi khóc trên cây 17/02/2015
119 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Âm nhạc thuật 6 20/02/2015
120 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Âm nhạc thuật 7 20/02/2015
121 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Âm nhạc thuật 8 20/02/2015
122 Nguyễn Văn Cảnh Giáo trình xác suất thống 27/02/2015
123 Nguyễn Văn Cảnh Giáo trình toán 27/02/2015
124 Nguyễn Thị Huỳnh Giao luận dạy học địa 28/02/2015
125 Nguyễn Thị Huỳnh Giao Phương pháp dạy học địa 28/02/2015
126 Nguyễn Thị Huỳnh Giao luận dạy học địa 28/02/2015
127 Nguyễn Thị Anh Văn học Việt Nam thế kỷ XX 42039
128 Phạm Thị Minh Thy Bài giảng kỹ thuật bản đồ địa chính 42098
129 Phan Thanh Liêm Đọc ghi nhạc 42220
130 Phan Thanh Liêm Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 42220
131 Nguyễn Thị Huyền Trang Hóa học 42251
132 Nguyễn Thị Huyền Trang Động vật học xương sống 42251
133 Nguyễn Thành Thới Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 42312
134 Tạ Nữ Thu Hương Vật 8 42342
135 Nguyễn Ngọc Giàu Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 17/04/2015
136 Nghiêm Thị Ngọc Huyền Tiếng việt thực hành 17/04/2015
137 Nguyễn Ngọc Giàu Tiếng việt thực hành 17/04/2015
138 Nghiêm Thị Ngọc Huyền Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 17/04/2015
139 Nguyễn Anh Thư họa 24/04/2015
140 Nguyễn Anh Thư Giáo trình trang trí 24/04/2015
141 Nguyễn Anh Thư Giáo trình vẽ trang trí sản phẩm 24/04/2015
142 Đổng Đại Nghiêm Bài tập đại số đại cương 30/04/2015
143 Trần Duy Linh Giáo trình sở hóa học hữu 42040
144 Nguyễn Thị Kim Liên Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại 42190
145 Phan Nhật Minh Hình họa 1 42221
146 Nguyễn Thị Kim Liên Văn học trung đại Việt Nam 13/05/2015
147 Nguyễn Thị Kim Liên Văn bản 16/05/2015
148 Anh Linh Động vật xương sống 18/05/2015
149 Anh Linh Động vật học xương sống 18/05/2015
150 Nguyễn Thị Kim Liên Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh 20/05/2015
151 Nguyễn Thị Kim Liên Lép Tônxtôi 20/05/2015
152 Trần Duy Linh Hóa học phân tích 1 27/05/2015
153 Trần Duy Linh Hình thái_Giải phẫu học thực vật 27/05/2015
154 Nguyễn T Duyên Thực vật thế giới những điều ẩn 42069
155 Bùi Hoàng Văn Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 42100
156 Nguyễn Thị Tiếng việt đại cương ngữ âm 42100
157 Nguyễn Thị Lịch sử văn hóa Nga thế kỉ XIX 42100
158 Nguyễn Hoàng Thúy Vi Văn học trung đại Việt Nam 42100
159 Nguyễn Thị Văn học trung đại Việt Nam 42100
160 Nguyễn Văn Nhật Giáo trình thực hành phạm âm nhạc 42161
161 Tường Duy Ngọc Các tập hợp số 21/06/2015
162 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 27/06/2015
163 Thái Thanh Hải Dương Giáo trình hóa học phân tích hướng dẫn thực hành 42070
164 Huỳnh Thị Kim Duyên Tự nhiên hội phương pháp dạy học tự nhiên hội 42254
166 Tôn Thiên Bài giảng mấy vấn đề về thi pháp văn học dân gian 17/07/2015
167 Nguyễn Văn Toàn luận văn học 20/07/2015
168 Nguyễn Văn Toàn luận văn học 20/07/2015
169 Bùi Văn Dương   luận văn học 23/07/2015
170 Bùi Văn Dương   luận văn học 25/07/2015
171 Tôn Thiên luận văn học 30/07/2015
172 T Huệ Thanh Phương tiện dạy học địa trường phổ thông 17/09/2015
173 T Huệ Thanh Giáo trình Địa kinh tế hội Việt Nam 17/09/2015
174 T Huệ Thanh Rèn luyện nghiệp vụ phạm thường xuyên 17/09/2015
175 Thành Thị Kim Dung Hiểu về trái tim 24/09/2015
176 Thành Thị Kim Dung Góc nhìn diệu kỳ của cuộc sống 14 24/09/2015
177 Trần Minh Phương Lịch sử thuật Việt Nam 30/09/2015
178 Trần Minh Phương Giáo trình trang trí 30/09/2015
179 Thành Thị Kim Dung Hình học cao cấp 42287
180 Thành Thị Kim Dung Giáo trình phương trình vi phân 42287
181 Nguyễn Văn Hoài Thương Giáo trình sở hóa học hữu 14/10/2015
182 Nguyễn Văn Hoài Thương Giải phẫu sinh người 14/10/2015
183 Nguyễn Trần Cẩm Thuy Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh 18/10/2015
184 Thị Thúy An Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại 18/10/2015
185 Nguyễn Thị Yến Nhi Giáo trình phì nhiêu đất 18/10/2015
186 Thị Thúy An Phương pháp dạy học văn 18/10/2015
187 Đoàn Thị Diễm Kiều Dạy lớp 3 theo chương trình tiểu học mới 22/10/2015
188 Thị Thúy An Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại 42015
189 Nguyễn Thị Thắm Hành chính nhà nước 42166
190 Thị Thu Mosaic 2 42349
191 Thị Thu Mosaic 1 42349
192 Đặng Long Thiên Khoa học 4 42349
193 Trần T.Mỹ Tiên Hóa học hữu 2 14/11/2015
194 Thanh Lợi Giáo trình bóng đá 18/11/2015
196 Thanh Lợi Luật bóng đá 18/11/2015
197 Nguyễn Thị Huế Anh Ngô Tất Tố toàn tập 20/11/2015
198 Nguyễn Thị Huế Anh Nhiệt động học 20/11/2015
199 Đàng T Mỹ Lan Phương tiện dạy học địa trường phổ thông 21/11/2015
200 Đàng T Mỹ Lan Địa kinh tế hội Việt Nam 21/11/2015
201 Ngô Bích Ngọc Logic học - Câu hỏi bài tập 23/11/2015
202 Ngô Bích Ngọc Phương pháp giải bài tập Lôgic học 23/11/2015
203 Minh Đan Quế Cambridge grammar for IELTS with answers. 25/11/2015
204 Nguyễn Hải Đăng Giáo trình bóng đá 26/11/2015
205 Trần Hạnh Nguyên Triết học - luận vận dụng 27/11/2015
206 Ngô Tấn Pháp Chạy tiếp sức, cự li trung bình, cự li đài, việt 42106
207 Ngô Tấn Pháp Thể dục thể hình 42106
208 Ngô Tấn Pháp Giáo trình điền kinh 42106
209 Nguyễn Thị Huế Anh Bài tập vật đại cương 42167
210 Nguyễn Thị Huế Anh học 42167
211 Phan Thị Cẩm Tiên Rèn luyện nghiệp vụ phạm thường xuyên 42320
212 Phan Sỷ Khang Giáo trình đọc - ghi nhạc 17/12/2015
213 Phạm Thị Kim Thường Địa các châu lục 27/12/2015
214 Diểm Y Thần thoại Hy Lạp 28/12/2015
215 Phan Thị Kim Tuyến Những cánh đồng những dòng sông 31/12/2015
216 Châu Dương Hải Khoa học 4 42370
217 Trần Thanh Tân Giáo trình thể dục 42430
218 Trần Thanh Tân Giáo trình điền kinh 42430
219 Trần Thanh Tân Trò chơi vận động 42430
220 Bùi Thị Quỳnh Nguyên Dạy trẻ biết lắng nghe tự bộc lộ bản thân 42461
221 Nguyễn Đỗ Việt Khoa Cambridge vocabulary for IELTS 42583
222 Nguyễn Thành Đô Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 13/01/2016
223 Nguyễn Thành Đô Thống ứng dụng 13/01/2016
224 Ngọc Mai Phương Hình họa 1 20/01/2016
226 Kim Quyên Hình thức thể loại âm nhạc 20/01/2016
227 Nguyễn Chí Kha Bài tập nguyên kinh tế học 22/01/2016
228 Nguyễn Thị Dạ Thảo Hình thức thể loại âm nhạc 24/01/2016
229 Phan Thị Hoài Nhân Giáo trình văn học trẻ em 24/01/2016
230 Phan Thị Hoài Nhân Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non 24/01/2016
231 Phan Thị Hoài Nhân Tuyển chọn thơ ca, truyện kể, câu đố cho trẻ mầm non chủ đề trường mầm non 24/01/2016
232 Đặng Q Anh Sinh học 11 29/01/2016
233 Đặng Q Anh Sinh học 11 29/01/2016
234 Quốc Vinh Vệ sinh y học thể dục thể thao 30/01/2016
235 Đỗ Thị Cẩm Hương Vệ sinh y học thể dục thể thao 30/01/2016
236 Ngô Diễm Phúc Lịch sử thuật thế giới 42523
237 Nguyễn Thị Kim Ngân Đại số cấp thực hành giải toán 42523
238 Trương Thị Mỹ Hằng Luật khiếu nại, tố cáo 42676
239 Trương Thị Mỹ Hằng Luật khiếu nại, tố cáo 42676
240 Trương Thị Mỹ Hằng Giáo trình pháp luật 42676
241 Trương Công Hậu Giải phẫu tạo hình 13/02/2016
242 Nguyễn Thiện Ân Pháp luật đại cương 18/02/2016
243 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Phân loại học thực vật 18/02/2016
244 Trần T.Thanh Lan Tăng cường năng lực quản lớp/ trường của giáo viên 17/03/2016
245 Huỳnh Thị Quỳnh Như Giáo trình tâm học tiểu học 19/03/2016
246 Huỳnh Thị Quỳnh Như Giáo dục học tiểu học 1 19/03/2016
247 T.Nguyệt Thanh Âm nhạc 8 23/03/2016
248 Mai Tường Vy Kinh tế chính trị Mác - - nin 23/03/2016
249 Mai Tường Vy Chủ nghĩa hội khoa học 23/03/2016
250 Hồ Thanh Thảo Giáo trình phương pháp dạy - học thuật 24/03/2016
251 Trần Chí Thanh Sinh học thể dục thể thao 26/03/2016
252 Trần Chí Thanh Vệ sinh y học thể dục thể thao 26/03/2016
253 Ngọc Minh Nghi phê cùng Tony 31/03/2016
254 Ngọc Minh Nghi Đồng bằng sông Cửu Long 31/03/2016
255 Dương Thị Cẩm Giáo trình địa   tự nhiên Việt Nam 42373
256 Dương Thị Cẩm Địa kinh tế - hội đại cương 42373
257 Nguyễn Trung Thành 20 năm olympic học toàn quốc 1989 - 2008. học kết cấu ( 1991 - 2008 ).Đề thi - đáp án - thang điểm 42373
258 Phan Thùy Như Nhật Đặng Thùy Trâm 42494
259 Dương Thị Diễm My Thực hành động vật xương sống 42525
260 Phạm Ngọc Bích Lam Giáo trình toán cao cấp 1 42617
261 Trần Thụy Hồng Yến Tâm học đại cương 13/04/2016
262 Ngọc Minh Nghi Động vật học xương sống 16/04/2016
263 Ngọc Minh Nghi Sinh học thực vật 16/04/2016
264 Ngọc Minh Nghi Giáo trình ngữ pháp tiếng Anh thực hành 16/04/2016
265 Tr.Hoài Đức Vệ sinh y học thể dục thể thao 20/04/2016
266 Mai Phước Chí Tiếng việt thực hành 23/04/2016
267 Trần N Trúc Phương Phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến số 24/04/2016
268 Trần N Trúc Phương Bài tập phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến số 24/04/2016
269 Huỳnh Uyên 7 thói quen để thành đạt 28/04/2016
270 Huỳnh Uyên 100 câu chuyện về mưu lược trong chính trị - quân sự đời sống 28/04/2016
271 Nguyễn Tùng Đọc ghi nhạc 42495
272 Đàng T Thu Thảo Bài tập hóa học 9 42495
273 Đàng T Thu Thảo Hóa học 9 42495
274 Nguyễn Tùng Giáo trình hòa âm ứng dụng 42495
275 Đàng Ngọc Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Việt 42526
276 Đàng Ngọc Văn bản 42526
277 Nguyễn Thanh Sơn Địa kinh tế - hội đại cương 42526
278 Nguyễn Thanh Sơn Bản đồ học đại cương 42526
279 Trần N Trúc Phương Địa tự nhiên đại cương 2 42556
280 Trần N Trúc Phương Địa tự nhiên đại cương 3 42556
281 Hồ Thanh Huy Động vật học xương sống 14/05/2016
282 Bùi Quốc Dũng Phương pháp đọc diển cảm 15/05/2016
283 Trương Tuyết Ngân Sức mạnh của tập trung 18/05/2016
284 Thị Thu Cúc Tiếng việt 4 21/05/2016
285 Nguyễn Quốc Tuấn Đạo đức 2 29/05/2016
286 Nguyễn Quốc Tuấn Đạo đức 3 29/05/2016
287 Nguyễn Quốc Tuấn Đạo đức 4 29/05/2016
288 Nguyễn Quốc Tuấn Đạo đức 5 29/05/2016
289 Trương Tuyết Ngân Giáo trình vệ sinh trẻ em 42435
290 Phan Thị Anh Thư Địa kinh tế - hội đại cương 42619
291 Huỳnh Thị Cẩm Địa kinh tế - hội đại cương 13/06/2016
292 Nguyễn Văn Giáo trình đại cương phương pháp dạy học sinh học 15/06/2016
293 Nguyễn Văn Giáo trình sinh thực vật 15/06/2016
294 Nguyễn Văn Giáo trình vi sinh học 15/06/2016
295 Danh Yên Vệ sinh y học thể dục thể thao 17/06/2016
296 Danh Yên Vệ sinh y học thể dục thể thao 17/06/2016
297 Danh Yên Giáo trình sinh học thể dục thể thao 17/06/2016
298 Lương Gia Tuấn Hóa học 17/06/2016
299 Lương Gia Tuấn Phân loại học thực vật 17/06/2016
300 Lương Gia Tuấn Động vật học xương sống 17/06/2016
301 Phạm Quốc Việt Sinh học thể dục thể thao 18/06/2016
302 Phạm Quốc Việt Vệ sinh y học thể dục thể thao 18/06/2016
303 Trần Thanh Thư Quà tặng giá 22/06/2016
304 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Phân loại học thực vật 25/06/2016
305 Lương Gia Tuấn Giáo trình sinh thực vật 26/06/2016
306 Trần Thị Bích Loan luận văn học 28/06/2016
307 Nguyễn T. Linh Chi Chuyên đề ứng dụng nguyên hàm tích phân trong giả toán THPT 42436
308 Trần Thị Phương Trinh Hóa học đại cương 1 42711
309 Trần Thị Phương Trinh Thực hành hóa học hữu 42711
310 Trần Thị Bích Loan Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh 14/07/2016
311 Trần Văn Tập Cánh đồng bất tận 14/09/2016
312 Hoàng Thái Thịnh Chỉ huy dàn dựng hát tập thể 21/09/2016
313 Thị Cẩm Thúy Giáo trình từ vựng học tiếng việt 21/09/2016
314 Dương Bích Phượng Giáo trình bố cục 22/09/2016
315 Dương Bích Phượng Giáo trình hình họa 3 22/09/2016
316 Dương Bích Phượng Lịch sử thuật Việt Nam 22/09/2016
317 Lưu Thị Thảo Uyên Giáo trình sinh thái học môi trường 22/09/2016
318 Huỳnh Gia Phú Phương pháp dạy học vật trường trung học sở 23/09/2016
319 Trần Minh Thành Giáo trình từ vựng học tiếng việt 24/09/2016
320 Trần Minh Thành Phương pháp dạy học tiếng việt tiểu học 24/09/2016
321 Lưu Thị Thảo Uyên Phương pháp dạy học hóa học 24/09/2016
322 Hoàng Anh Bản đồ học 24/09/2016
323 Nguyễn Công Hậu Phương pháp luận sử học 28/09/2016
324 Nguyễn T Huyền Trân Phương pháp luận sử học 28/09/2016
325 Nguyễn T Huyền Trân Luyện nghe nói đọc viết với đĩa CD 28/09/2016
326 Lương Thị Uy Giáo trình ngữ dụng học 42500
327 Lương Thị Uy Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại 42500
328 Lương Thị Uy Giáo trình phương pháp dạy học ngữ văn   trung học sở 42500
329 Lương Thị Uy Giáo trình ngữ dụng học 42500
330 Trần Hữu Phước Quản lễ hội sự kiện 42592
331 Trần Hữu Phước Ấn tượng văn hóa Đồng bằng Nam Bộ 42592
332 Huỳnh Gia Phú Toán học cao cấp 42653
333 Thuận Nữ Ngọc Vàng Giáo trình đại cương phương pháp dạy học sinh học 42714
334 Thuận Nữ Ngọc Vàng Giải phẫu sinh người 42714
335 Phan Ngọc Ánh Sinh học thực vật 42714
336 Nguyễn Thị Diễm Lệ Đại số tuyến tính 14/10/2016
337 Nguyễn Thị Diễm Lệ Bài tập phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến số 14/10/2016
338 Tăng Nguyễn Kim Tuyến Giáo trình toán 16/10/2016
339 Thị Bích Ngọc Phương pháp dạy học toán tiểu học 20/10/2016
340 Thị Bích Ngọc Dạy học lớp ghép 20/10/2016
341 Thị Bích Ngọc Tự nhiên hội 1 20/10/2016
342 Thị Bích Ngọc Dạy lớp 1 theo chương trình tiểu học mới 20/10/2016
343 Thanh Thảo Effective academic writing 2 21/10/2016
344 Dương Hoàng Thụy Linh Giải phẫu sinh người 21/10/2016
345 Thị Cẩm Thúy Vở bài tập đạo đức 2 21/10/2016
346 Thị Cẩm Thúy Đạo đức 2 21/10/2016
347 Thị Cẩm Thúy Vở bài tập đạo đức 1 21/10/2016
348 Trần T.Kim Giáo trình pháp luật đại cương 22/10/2016
349 Nguyễn Trung Dũng Vệ sinh y học thể dục thể thao 27/10/2016
350 Trần Hửu Nhân Vệ sinh y học thể dục thể thao 27/10/2016
351 Huỳnh Diễm My luận dạy học địa 28/10/2016
352 Huỳnh Diễm My Địa các châu lục 28/10/2016
353 Văn Kiệt luận dạy học địa 29/10/2016
354 Văn Kiệt Địa các châu lục 29/10/2016
355 Đỗ Quỳnh Anh Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh 42411
356 Đỗ Quỳnh Anh Giáo trình phương trình vi phân 42440
357 Nguyễn Đạt Nguyện Giáo trình giáo dục năng sống 42624
358 Nguyễn Thị Thùy Dương Đạo đức 2 42654
359 Nguyễn Thị Thùy Dương Đạo đức 3 42654
360 Nguyễn Thị Thùy Dương Đạo đức 4 42654
361 Huỳnh Chí Phụng Giáo trình lịch sử quản học thể dục thể thao 42685
362 Huỳnh Chí Phụng Tâm học thể dục, thể thao 42685
363 Dương T Hồng Mỵ Giáo trình hóa học phân tích hướng dẫn thực hành 13/11/2016
364 Lâm Hữu Lộc Nghệ thuật bán hàng bật cao 13/11/2016
365 Trần Thị Diệu Hiền luận dạy học địa 13/11/2016
366 Trần Thị Diệu Hiền Địa các châu lục 13/11/2016
367 Trần Thị Diệu Hiền Giáo trình luận dạy học địa 13/11/2016
368 Trần Thị Diệu Hiền Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học cơ sở môn địa lý. 13/11/2016
369 Bùi Ngọc Trúc Bản đồ học đại cương 19/11/2016
370 Bùi Ngọc Trúc Bản đồ học chuyên đề 19/11/2016
371 Nguyễn Minh Hòa Đạo đức 1 19/11/2016
372 Nguyễn Minh Hòa Vở bài tập đạo đức 2 19/11/2016
373 Nguyễn Minh Hòa Đạo đức 5 19/11/2016
374 Nguyễn Minh Hòa Vở bài tập đạo đức 1 19/11/2016
375 Thị Mai Loan Thực hành hóa học hữu 20/11/2016
376 Thị Mai Loan Giải phẫu sinh người 20/11/2016
377 Thị Mai Loan Thực hành giải phẫu sinh người 20/11/2016
378 Nguyễn Ngọc Quế Anh Giáo trình lịch sử toán học 27/11/2016
379 Dương T Hồng Mỵ sở thuyết hóa hữu 27/11/2016
380 Thị Hồng Mị Tuyển tập Quang Dũng 27/11/2016
381 Nguyễn Hoàng Phúc Hóa học đại cương 3 Thực hành trong phòng thí nghiệm 30/11/2016
382 Thị Ngoan Sinh thái học nông nghiệp 42441
383 Thị Ngoan Rèn luyện nghiệp vụ phạm thường xuyên 42441
384 Thị Ngoan Tài liệu giáo dục giới tính, phòng, chống tệ nạn mại dâm cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp 42441
385 Thị Ngoan Giáo trình vệ sinh, dinh dưỡng 42441
386 Thị Ngoan Tiếng việt 2 42441
387 Thị Ngoan Tiếng việt 2 42441
388 Thị Ngoan Giáo trình phương tiện dạy học thuật công nghiệp 42441
389 Thị Ngoan Sinh học người 42441
390 Hoàng Thị Nguyệt Nga Effective academic writing 2 42441
391 Phạm Thị Ngọc Ánh Lịch sử 12 42472
392 Bùi Thị Xen Ngữ pháp tiếng việt 42472
393 Bùi Thị Xen Tiếng việt 42472
394 Trần Văn Trường Viễn thám 42472
395 Bùi Thị Xen Tiếng việt 1 42472
396 Bùi Thị Xen Tiếng việt 1 42472
397 Bùi Thị Xen Ngữ pháp tiếng việt 42472
398 Nguyễn Tấn Tài Đọc ghi nhạc 42472
399 Nguyễn Thái Dương Toán cao cấp 42625
400 Quang Tường Duy Chấn thương thể thao 42625
401 Thạch Thị Sai Vệ sinh y học thể dục thể thao 42625
402 Quang Tường Duy Vệ sinh y học thể dục thể thao 42625
403 Văn Đô Hóa học 8 42625
404 Phan Thị Kim Thi TV English 1 42625
405 Thị Thủy Hằng Giáo trình lịch sử toán học 42625
406 Thị Thủy Hằng Chuyên đề toán hình học không gian thể tích 42625
407 Thị Thủy Hằng Giáo trình xác suất 42625
408 Lộ Xuân Nhi Vật 6 42625
409 Lộ Xuân Nhi Vật 7 42625
410 Lộ Xuân Nhi Vật 8 42625
411 Lộ Xuân Nhi Toán học cao cấp 42625
412 Phan Nguyễn Huỳnh 130 bài đối thoại tiếng Anh điển hình 42625
413 Phan Nguyễn Huỳnh Tam quốc diễn nghĩa 42625
414 Phạm Thị Cẩm Giải phẫu sinh người 42655
415 Chu Thị Khánh Giáo trình văn học trẻ em 42655
416 Thị Thu Enzym học 42686
417 Hồ Bảo Toàn Hóa học đại cương 3 Thực hành trong phòng thí nghiệm 42686
418 Nguyễn Nhựt Tài luận dạy học địa 42716
419 Huỳnh Thị Tiền Tự nhiên hội phương pháp dạy học tự nhiên hội 14/12/2016
420 Thị Thanh Nguyên Giáo trình giao tiếp kinh doanh 14/12/2016
421 Trần Hải Yến Hóa học đại cương 3 Thực hành trong phòng thí nghiệm 14/12/2016
422 Nguyễn T Cẩm Tiên Giáo trình pháp luật 14/12/2016
423 Nguyễn Thúy Ái Văn hóa học văn hóa Việt Nam 14/12/2016
424 Nguyễn T Cẩm Tiên Giáo trình hội học văn hóa 14/12/2016
425 Nguyễn Minh Hiếu sở hóa học môi trường 15/12/2016
427 Thị Sương Lịch sử địa 5 15/12/2016
428 Nguyễn Minh Hiếu Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn học tưởng Hồ Chí Minh 15/12/2016
429 Châu Tấn Hiệp Toán cao cấp 15/12/2016
430 Nguyễn Thị Kim Pha Giáo trình công tác đội thiếu niên tiền phong nhi đồng 16/12/2016
431 Thùy Duyên Giáo trình công tác đội thiếu niên tiền phong nhi đồng 16/12/2016
432 Trần Huyền Trân Hóa học đại cương 3 Thực hành trong phòng thí nghiệm 16/12/2016
433 Trần Trung Tín Tâm học thể dục, thể thao 16/12/2016
434 Đặng Như Tuấn Toán 7 16/12/2016
435 Trần Dương Anh Thư Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán tiểu học 17/12/2016
436 Trần Dương Anh Thư Toán chọn lọc tiểu học 17/12/2016
437 Trần Thanh Của Giải phẫu sinh người 17/12/2016
438 Trần Thanh Của Thực hành giải phẫu sinh người 17/12/2016
439 Trịnh Thị Đào Em Tâm học thể dục, thể thao 17/12/2016
440 Trần Dương Anh Thư Giáo trình chuyên đề rèn năng giải toán tiểu học 17/12/2016
441 Trần Dương Anh Thư Giáo trình thực hành phương pháp dạy học toán tiểu học 17/12/2016
442 Bùi Đình Hùng Quy hoạch tuyến tính 17/12/2016
443 Nguyễn Thị Ngọc Lan Giáo trình hóa 17/12/2016
444 Bùi Thị Phương Dung Hóa học phân tích 1 17/12/2016
445 Nguyễn Thị Ngọc Lan Hóa học phân tích 1 17/12/2016
446 Bùi Thị Phương Dung Hóa học phân tích 17/12/2016
447 Nguyễn Văn Toàn Đo kiểm tra môi trường 17/12/2016
448 Nguyễn Thị Ngọc Lan Hóa học phân tích 17/12/2016
449 Nguyễn Văn Toàn Giáo trình công nghệ xử nước thải 17/12/2016
450 Đông Phương Giáo trình cho sinh viên các trường, lớp dự bị đại học lịch sử 17/12/2016
451 Lê Thị Yến Thanh GT công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại 17/12/2016
452 Nguyễn Văn Toàn GT xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học 17/12/2016
454 Vũ Đình Phương Hệ thống bầu cử ở Anh, Mỹ và Pháp lý thuyết và thực hiện 17/12/2016
455 Nguyễn Thiị Ngọc Lan Hóa học hữu cơ 3 17/12/2016
456 Vũ Đông Phương Tuư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 17/12/2016
457 Nguyễn Hà Châu Đại số đại cương 18/12/2016
458 Lê Ngô Nhật Huy Hình học giải tích 18/12/2016
459 Lê Ngô Nhật Huy Quy hoạch tuyến tính 18/12/2016
460 Lê Ngô Nhật Huy Hình học cao cấp 18/11/2016
461 Nguyễn Hà Châu Xác suất thống kê 18/12/2016
462 Nguyễn Hà Châu Giáo trình phương pháp dạy học các nội dung môn toán 18/12/2016
463 Nguyễn Hà Châu GT đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở trường THCS nhằm hình thành và phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh 18/12/2016
464 Trần Tấn Phát Thực hành hóa học đại cương 18/12/2016
465 Trần Tấn Phát Phương pháp dạy học hóa học 18/12/2016
466 Trần Tấn Phát Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ 18/12/2016
467 Lê Thị Thùy Trang Giáo trình di truyền học 18/12/2016
468 Lê Thị Thùy Trang Giáo trình sinh thái học và môi trường 18/12/2016
469 Lê Ngô Nhật Huy Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 18/12/2016
470 Trần Tấn Phát Giáo trình hóa học lượng tử tính toán 18/12/2016
471 Võ Thị Hồng Phượng Văn học Việt Nam (thế kỷ X - nửa đầu thế kỷ XVIII) 18/12/2016
472 Võ Thị Hồng Phượng Truyền kỳ mạn lục 18/12/2016
473 Trần Tấn Phát Thuật đắc nhân tâm 18/12/2016
474 Trần Tấn Phát Bí quyết thành công sinh viên 18/12/2016
475 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo trình hóa lí 18/12/2016
476 Phan Thị Lệ Duy Giáo trình hóa lí 18/12/2016
477 Phan Thị Lệ Duy Giáo trình hóa lí 18/12/2016
478 Phan Thị Lệ Duy Các định luật và ngôn ngữ hóa học 18/12/2016
479 Phan Thị Lệ Duy Thực hành hóa học đại cương 18/12/2016
480 Phan Thị Lệ Duy Hóa học đại cương 3 thực hành trong phòng thí nghiệm 18/12/2016
481 Nguyễn Anh Đức Hóa học đại cương 3 thực hành trong phòng thí nghiệm 18/12/2016
482 Nguyễn Thị Lan Anh Hóa học đại cương 3 Thực hành trong phòng thí nghiệm 18/12/2016
483 Nguyễn Đình Lộc Hóa học đại cương 3 Thực hành trong phòng thí nghiệm 18/12/2016
484 Phan Thị Lệ Duy Hóa học 18/12/2016
485 Nguyễn Thị Xuân Mai Hóa học 18/12/2016
486 Nguyễn Thị Lan Anh Phương pháp dạy học hóa học 18/12/2016
487 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo trình sở hóa học hữu 18/12/2016
488 Nguyễn Đình Lộc Giáo trình sở hóa học hữu 18/12/2016
489 Nguyễn Thị Xuân Mai Giáo trình sở hóa học hữu 18/12/2016
490 Nguyễn Thị Nguyệt Bình Giải phẫu hình thái học thực vật 18/12/2016
491 Nguyễn Thị Nguyệt Bình Giải phẩu hình thái thực vật 18/12/2016
492 Nguyễn Đình Lộc Hóa học 18/12/2016
493 Nguyễn Anh Đức Phương pháp dạy học hóa học trường phổ thông 18/12/2016
494 Nguyễn Thị Nguyệt Bình Độc học sinh thái 18/12/2016
495 Nguyễn Thị Xuân Mai Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh 18/12/2016
496 Nguyễn Đình Lộc Giáo trình hóa học lượng tử tính toán 18/12/2016
497 Phan Thị Lệ Duy Phong cách Hồ Chí Minh 18/12/2016
498 Thị Kiều Loan Tự nhiên hội phương pháp dạy học tự nhiên hội 19/12/2016
499 Tăng T.Ngọc Điệp Tạo hình phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ 19/12/2016
500 Thị Thu Tìm hiểu nguồn gốc người vạn đảo 19/12/2016
501 Thị Thu Nhập môn sử học 19/12/2016
502 Thị Thu Giáo trình phương pháp nghiên cứu biên soạn lịch sử địa phương 19/12/2016
503 Thị Thu Giáo trình cho sinh viên các trường, lớp dự bị đại học lịch sử 19/12/2016
504 Thị Thu tưởng Hồ Chí Minh 19/12/2016
 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Tin Nhanh
Tài liệu mới biên mục
Chọn trang
1. Fidel Castro bình dị giữa đời thường / Trần, Nhu .- 2016 Chi tiết
2. Cơ hội chỉ đến với người có chuẩn bị / Dữ, Tư,Tạ, Ngọc Ái .- 2016 Chi tiết
3. Tính cách quyết định số phận / Phan, Quốc Bảo,Tạ, Ngọc Ái .- 2016 Chi tiết
4. Giáo trình lịch sử triết học / Phạm, Văn Chung,Trần Đăng Sinh,Vũ, Thị Kim Dung,Lê, Duy Hoa,Nguyễn. Thị Thường,Bùi, Thị Tỉnh,Nguyễn, Mai Hồng .- 2013 Chi tiết
5. Bài giảng chuyên đề tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và quản lí hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non / Nguyễn, Văn Bản .- 2016 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3 881 778, 0277 8 58 38 68, 0277 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn