Thông tin về Trung Tâm
Ảnh hoạt động
Ảnh sách mới
Liên kết website
Tra cứu từ điển
 
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Danh sách sinh viên mượn quá hạn Phòng Mượn (21/10/2016)

  THỐNG  SÁCH ĐANG MƯỢN QUÁ HẠN

 Từ ngày 21/10/2010 đến ngày 21/10/2016

 

STT Họ tên Nhan đề Hạn trả
1 Nguyễn Thị Lọt Bài tập đại số đại cương 4/12/2011
2 Dương Thị Bích Loan Lịch sử văn học Viết 15/03/2012
3 Dương Thị Bích Loan Giáo trình văn học trung đại Việt Nam 15/03/2012
4 Nguyễn Thị Kim Hoàng Hát phần năm thứ nhất 31/03/2012
5 Phan Thị Ngọc Sang Giáo trình giáo dục học tiểu học 2 6/5/2012
6 Nguyễn Thị Kim Thoa thuật phương pháp dạy học 16/11/2012
7 Nguyễn Thị Kim Thoa thuật phương pháp dạy học thuật 16/11/2012
8 Nguyễn T. Huỳnh Như Truyện cổ các dân tộc ít người Việt Nam 11/12/2012
9 Đổng T.Ngọc Nhi Giáo trình phương trình vi phân 21/12/2012
10 Đại Khoa Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 27/03/2013
11 Châu T.Phượng Hằng Tự nhiên hội phương pháp dạy học tự nhiên hội 27/03/2013
12 Châu T.Phượng Hằng Tự nhiên hội 3 27/03/2013
13 Châu T.Phượng Hằng Lịch sử địa 4 27/03/2013
14 Châu T.Phượng Hằng Khoa học 4 27/03/2013
15 Thùy Dương Bài giảng văn học Việt Nam 1945 - 1954 17/04/2013
16 Đoàn Minh Trung Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh 26/04/2013
17 Thiên Nữ Ánh Trúc Chuyên đề ứng dụng tọa độ trong giải toán hình học phẳng đại số-giải tích 22/05/2013
18 Thiên Nữ Ánh Trúc Chuyên đề toán giải tích 22/05/2013
19 Thiên Nữ Ánh Trúc Chuyên đề ứng dụng hàm số lũy thừa, hàm số hàm số lôgrit trong giải toán trung học phổ thông 22/05/2013
20 Nguyễn Thành Nhơn Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 13/06/2013
21 Tấn Tài Động vật học xương sống 23/06/2013
22 Thị Tuyết Minh Giáo trình giáo dục gia đình 27/06/2013
23 Trần Văn Linh Giáo trình Tôn giáo học 18/07/2013
24 Trần Văn Linh Giáo trình giáo dục quốc phòng 18/07/2013
25 Ngọc Thùy Linh Giáo trình di truyền học 4/10/2013
26 Ngọc Thùy Linh Giáo trình sinh thái học môi trường 12/10/2013
27 Thùy Dương Lịch sử văn học Trung Quốc 30/10/2013
28 Thùy Dương Hồng Lâu Mộng 30/10/2013
29 Thị Hồng Cẩm Hình học cao cấp 23/12/2013
30 Phan Thị Thùy Linh Hình học cao cấp 5/1/2014
31 Phan Thị Thùy Linh luận dạy học vật 1 5/1/2014
32 Hoàng Hải Hóa học đại cương 2. sở học thuyết các quá trình 5/1/2014
33 Phan Thị Thùy Linh Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 8/1/2014
34 Hồ B Lan Chi Giáo trình dinh dưỡng trẻ em 11/1/2014
35 Đặng Văn Duy Tiếng việt 1 25/01/2014
36 Đặng Văn Duy Tiếng việt 2 25/01/2014
37 Đặng Văn Duy Tiếng việt 2 25/01/2014
38 Thị Diễm Hương Thực hành động vật không xương sống 26/01/2014
39 Nguyễn Thị Hồng Son Hóa học đại cương 1 6/2/2014
40 Phan Thanh Tường Chuyên đề toán đại số 19/02/2014
41 Lưu Trung Hiệu Tâm học đại cương 19/02/2014
42 Phú Hữu hội học đại cương 22/02/2014
43 Phan Hồng Yến Hóa học 9 19/03/2014
44 Huỳnh Trần Trang Thảo Động vật học xương sống 20/03/2014
45 Lưu Tường Vi Văn học trung đại Việt Nam 28/03/2014
46 Lưu Tường Vi Làm văn 28/03/2014
47 Phạm Thị Ngọc Tịnh Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề 28/03/2014
48 Phạm Thị Ngọc Tịnh Giáo án mầm non - khám phá môi trường xung quanh 28/03/2014
49 Phạm Thị Ngọc Tịnh Giáo án mầm non - hoạt động làm quen với chữ viết 28/03/2014
50 Nguyễn Hữu Nhân Văn học Việt nam ( Nửa cuối thế kỷ XVIII hết thế kỷ XIX 31/03/2014
51 Nguyễn Hữu Nhân Cái đẹp thơ kháng chiến Việt Nam 1945-1975 31/03/2014
52 Trương Quốc Hùng Hóa học phân tích 1 6/4/2014
53 Bùi Văn Khánh Sơn tinh thời nay 8/4/2014
54 Bùi Văn Khánh Kho tàng truyện khôi hài dân gian Việt Nam 8/4/2014
55 Thị Mỹ Hạnh Toán 3 10/4/2014
56 Nguyễn Văn Pháp Situational grammar 11/4/2014
57 Nguyễn Danh Nhân Effective academic writing 1 14/04/2014
58 Nguyễn Danh Nhân Effective academic writing 2 14/04/2014
59 Nguyễn Hữu Nhân Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 16/04/2014
60 Nguyễn Hữu Nhân Giáo trình văn học trung đại Việt Nam 16/04/2014
61 Nguyễn Thanh Quang Phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến số 20/04/2014
62 Nguyễn Thanh Quang Bài tập phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến số 20/04/2014
63 Nguyễn Thanh Quang Rèn luyện nghiệp vụ phạm thường xuyên 20/04/2014
64 Nguyễn Thanh Quang Rèn luyện nghiệp vụ phạm thường xuyên 20/04/2014
65 Huỳnh T Thanh Thoản Xác suất thống 23/04/2014
66 Huỳnh T Thanh Thoản Hóa học phân tích 23/04/2014
67 Huỳnh T Thanh Thoản Hóa học phân tích 23/04/2014
68 Huỳnh T Thanh Thoản Giáo trình sinh thái học môi trường 23/04/2014
69 Bùi Văn Khánh Rèn luyện nghiệp vụ phạm thường xuyên 24/04/2014
70 Bùi Văn Khánh Giáo trình địa   tự nhiên Việt Nam 24/04/2014
71 Nguyễn Văn Pháp Effective academic writing 1 27/04/2014
72 Huỳnh T Thanh Thoản Khoa học môi trường 5/5/2014
73 Châu Thị Mỹ Ly Thực địa địa tự nhiên 11/5/2014
74 Hứa T Hồng Gấm Chuyên đề ứng dụng nguyên hàm tích phân trong giả toán THPT 18/05/2014
75 Nguyễn Thành Huy Hóa học phân tích 21/05/2014
76 Nguyễn Thành Huy Giáo trình sinh thái học môi trường 21/05/2014
77 Nguyễn Thành Huy Giáo trình những nguyên bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 21/05/2014
78 Hứa T Hồng Gấm Chuyên đề toán lượng giác 25/05/2014
79 Hứa T Hồng Gấm Chuyên đề ứng dụng hàm số lũy thừa, hàm số 25/05/2014
    hàm số lôgrit trong giải toán trung học phổ thông  
80 T.Thúy Liễu Hóa học đại cương 3 Thực hành trong phòng thí nghiệm 20/06/2014
81 Thiên T Xuân Thi Chuyên đề ứng dụng nguyên hàm tích phân trong giả toán THPT 27/07/2014
82 Nguyễn Phúc Vinh Giáo trình lịch sử âm nhạc thế giới  Việt Nam 1 3/10/2014
83 Trần Thị Như Tiếng việt thực hành 5/10/2014
84 Trần Thị Như Giáo trình đọc - ghi nhạc 5/10/2014
85 Phan Tiến Đạt Thuật phát hiện lừa dối 16/10/2014
86 Phan Tiến Đạt quyết gây dựng nghiệp bạc tỷ 16/10/2014
87 Thị Thu Giáo trình đọc - ghi nhạc 22/10/2014
88 Thị Thu Giáo trình lịch sử âm nhạc thế giới  Việt Nam 1 22/10/2014
89 Huỳnh Văn Trọng Ngữ văn 8 24/10/2014
90 Huỳnh Văn Trọng Ngữ văn 8 24/10/2014
91 Huỳnh Văn Trọng Ngữ văn 9 24/10/2014
92 Huỳnh Văn Trọng Ngữ văn 9 24/10/2014
93 Phan Tiến Đạt Giáo trình sở hóa học hữu 29/10/2014
94 Phan Tiến Đạt Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh 29/10/2014
95 Phan Tiến Đạt Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học quản giáo dục 29/10/2014
96 Nguyễn Quốc An Pháp luật đại cương 30/10/2014
97 Nguyễn Quốc An Giáo trình những nguyên bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 30/10/2014
98 Phạm Hồng Chương Xác suất thống 5/11/2014
99 Nguyễn Quốc An Giáo trình đọc - ghi nhạc 8/11/2014
100 Trần Thị Yến Phương tiện dạy học địa trường phổ thông 15/11/2014
101 Trần Ngọc Huyền Tiếng việt 2 19/11/2014
102 Trần Nguyễn Thúy Vi Giáo trình pháp luật đại cương 22/11/2014
103 Nguyễn H Luýt Sin thuật 5 30/11/2014
104 Nguyễn H Luýt Sin thuật 5 30/11/2014
105 Quang Lễ Xác suất thống 26/12/2014
106 Quang Lễ Hình học cấp thực hành giải toán 26/12/2014
107 Quang Lễ Giáo trình phát triển duy toán học trong học sinh 26/12/2014
108 Nguyễn Tấn Hải Chuyên đề bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông môn hóa học 31/12/2014
109 Trượng T Vi Đan Vật 6 5/1/2015
110 Trượng T Vi Đan Vật 7 5/1/2015
111 Trượng T Vi Đan Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh 7/1/2015
112 Văn Mau Phương pháp dạy học đại cương môn toán 10/1/2015
113 Văn Mau Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Toán học 10/1/2015
114 Ngư Nữ Thùy Dương Địa các châu lục 22/01/2015
115 Ngư Nữ Thùy Dương Địa các châu lục 22/01/2015
116 Trần Thị Ngọc Hân Essential idioms in english 15/02/2015
117 Trần Thị Ngọc Hân New headway English course 15/02/2015
118 Kim Nhi Ngồi khóc trên cây 17/02/2015
119 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Âm nhạc thuật 6 20/02/2015
120 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Âm nhạc thuật 7 20/02/2015
121 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Âm nhạc thuật 8 20/02/2015
122 Nguyễn Văn Cảnh Giáo trình xác suất thống 27/02/2015
123 Nguyễn Văn Cảnh Giáo trình toán 27/02/2015
124 Nguyễn Thị Huỳnh Giao luận dạy học địa 28/02/2015
125 Nguyễn Thị Huỳnh Giao Phương pháp dạy học địa 28/02/2015
126 Nguyễn Thị Huỳnh Giao luận dạy học địa 28/02/2015
127 Nguyễn Thị Anh Văn học Việt Nam thế kỷ XX 2/4/2015
128 Phạm Thị Minh Thy Bài giảng kỹ thuật bản đồ địa chính 4/4/2015
129 Phan Thanh Liêm Đọc ghi nhạc 8/4/2015
130 Phan Thanh Liêm Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 8/4/2015
131 Nguyễn Thị Huyền Trang Hóa học 9/4/2015
132 Nguyễn Thị Huyền Trang Động vật học xương sống 9/4/2015
133 Nguyễn Thành Thới Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 11/4/2015
134 Tạ Nữ Thu Hương Vật 8 12/4/2015
135 Nguyễn Ngọc Giàu Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 17/04/2015
136 Nghiêm Thị Ngọc Huyền Tiếng việt thực hành 17/04/2015
       
137 Nguyễn Ngọc Giàu Tiếng việt thực hành 17/04/2015
       
138 Nghiêm Thị Ngọc Huyền Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 17/04/2015
       
139 Nguyễn Anh Thư họa 24/04/2015
       
140 Nguyễn Anh Thư Giáo trình trang trí 24/04/2015
       
141 Nguyễn Anh Thư Giáo trình vẽ trang trí sản phẩm 24/04/2015
       
142 Đổng Đại Nghiêm Bài tập đại số đại cương 30/04/2015
       
143 Trần Duy Linh Giáo trình sở hóa học hữu 2/5/2015
       
144 Nguyễn Thị Kim Liên Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại 7/5/2015
       
145 Phan Nhật Minh Hình họa 1 8/5/2015
       
146 Nguyễn Thị Kim Liên Văn học trung đại Việt Nam 13/05/2015
       
147 Nguyễn Thị Kim Liên Văn bản 16/05/2015
       
148 Anh Linh Động vật xương sống 18/05/2015
       
149 Anh Linh Động vật học xương sống 18/05/2015
       
150 Nguyễn Thị Kim Liên Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh 20/05/2015
       
151 Nguyễn Thị Kim Liên Lép Tônxtôi 20/05/2015
152 Trần Duy Linh Hóa học phân tích 1 27/05/2015
153 Trần Duy Linh Hình thái_Giải phẫu học thực vật 27/05/2015
154 Nguyễn T Duyên Thực vật thế giới những điều ẩn 3/6/2015
155 Bùi Hoàng Văn Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 4/6/2015
156 Nguyễn Thị Tiếng việt đại cương ngữ âm 4/6/2015
157 Nguyễn Thị Lịch sử văn hóa Nga thế kỉ XIX 4/6/2015
158 Nguyễn Hoàng Thúy Vi Văn học trung đại Việt Nam 4/6/2015
159 Nguyễn Thị Văn học trung đại Việt Nam 4/6/2015
160 Nguyễn Văn Nhật Giáo trình thực hành phạm âm nhạc 6/6/2015
161 Tường Duy Ngọc Các tập hợp số 21/06/2015
162 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 27/06/2015
163 Thái Thanh Hải Dương Giáo trình hóa học phân tích hướng dẫn thực hành 3/7/2015
164 Huỳnh Thị Kim Duyên Tự nhiên hội phương pháp dạy học tự nhiên hội 9/7/2015
166 Tôn Thiên Bài giảng mấy vấn đề về thi pháp văn học dân gian 17/07/2015
167 Nguyễn Văn Toàn luận văn học 20/07/2015
168 Nguyễn Văn Toàn luận văn học 20/07/2015
169 Bùi Văn Dương   luận văn học 23/07/2015
170 Bùi Văn Dương   luận văn học 25/07/2015
171 Tôn Thiên luận văn học 30/07/2015
172 T Huệ Thanh Phương tiện dạy học địa trường phổ thông 17/09/2015
173 T Huệ Thanh Giáo trình Địa kinh tế hội Việt Nam 17/09/2015
174 T Huệ Thanh Rèn luyện nghiệp vụ phạm thường xuyên 17/09/2015
175 Thành Thị Kim Dung Hiểu về trái tim 24/09/2015
176 Thành Thị Kim Dung Góc nhìn diệu kỳ của cuộc sống 14 24/09/2015
177 Trần Minh Phương Lịch sử thuật Việt Nam 30/09/2015
178 Trần Minh Phương Giáo trình trang trí 30/09/2015
179 Thành Thị Kim Dung Hình học cao cấp 10/10/2015
180 Thành Thị Kim Dung Giáo trình phương trình vi phân 10/10/2015
181 Nguyễn Văn Hoài Thương Giáo trình sở hóa học hữu 14/10/2015
182 Nguyễn Văn Hoài Thương Giải phẫu sinh người 14/10/2015
183 Nguyễn Trần Cẩm Thuy Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh 18/10/2015
184 Thị Thúy An Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại 18/10/2015
185 Nguyễn Thị Yến Nhi Giáo trình phì nhiêu đất 18/10/2015
186 Thị Thúy An Phương pháp dạy học văn 18/10/2015
187 Đoàn Thị Diễm Kiều Dạy lớp 3 theo chương trình tiểu học mới 22/10/2015
188 Thị Thúy An Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại 1/11/2015
189 Nguyễn Thị Thắm Hành chính nhà nước 6/11/2015
190 Thị Thu Mosaic 2 12/11/2015
191 Thị Thu Mosaic 1 12/11/2015
192 Đặng Long Thiên Khoa học 4 12/11/2015
193 Trần T.Mỹ Tiên Hóa học hữu 2 14/11/2015
194 Thanh Lợi Giáo trình bóng đá 18/11/2015
196 Thanh Lợi Luật bóng đá 18/11/2015
197 Nguyễn Thị Huế Anh Ngô Tất Tố toàn tập 20/11/2015
198 Nguyễn Thị Huế Anh Nhiệt động học 20/11/2015
199 Đàng T Mỹ Lan Phương tiện dạy học địa trường phổ thông 21/11/2015
200 Đàng T Mỹ Lan Địa kinh tế hội Việt Nam 21/11/2015
201 Ngô Bích Ngọc Logic học - Câu hỏi bài tập 23/11/2015
202 Ngô Bích Ngọc Phương pháp giải bài tập Lôgic học 23/11/2015
203 Minh Đan Quế Cambridge grammar for IELTS with answers. 25/11/2015
204 Nguyễn Hải Đăng Giáo trình bóng đá 26/11/2015
205 Trần Hạnh Nguyên Triết học - luận vận dụng 27/11/2015
206 Ngô Tấn Pháp Chạy tiếp sức, cự li trung bình, cự li đài, việt 4/12/2015
207 Ngô Tấn Pháp Thể dục thể hình 4/12/2015
208 Ngô Tấn Pháp Giáo trình điền kinh 4/12/2015
209 Nguyễn Thị Huế Anh Bài tập vật đại cương 6/12/2015
210 Nguyễn Thị Huế Anh học 6/12/2015
211 Phan Thị Cẩm Tiên Rèn luyện nghiệp vụ phạm thường xuyên 11/12/2015
212 Phan Sỷ Khang Giáo trình đọc - ghi nhạc 17/12/2015
213 Phạm Thị Kim Thường Địa các châu lục 27/12/2015
214 Diểm Y Thần thoại Hy Lạp 28/12/2015
215 Phan Thị Kim Tuyến Những cánh đồng những dòng sông 31/12/2015
216 Châu Dương Hải Khoa học 4 1/1/2016
217 Trần Thanh Tân Giáo trình thể dục 3/1/2016
218 Trần Thanh Tân Giáo trình điền kinh 3/1/2016
219 Trần Thanh Tân Trò chơi vận động 3/1/2016
220 Bùi Thị Quỳnh Nguyên Dạy trẻ biết lắng nghe tự bộc lộ bản thân 4/1/2016
221 Nguyễn Đỗ Việt Khoa Cambridge vocabulary for IELTS 8/1/2016
222 Nguyễn Thành Đô Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 13/01/2016
223 Nguyễn Thành Đô Thống ứng dụng 13/01/2016
224 Ngọc Mai Phương Hình họa 1 20/01/2016
226 Kim Quyên Hình thức thể loại âm nhạc 20/01/2016
227 Nguyễn Chí Kha Bài tập nguyên kinh tế học 22/01/2016
228 Nguyễn Thị Dạ Thảo Hình thức thể loại âm nhạc 24/01/2016
229 Phan Thị Hoài Nhân Giáo trình văn học trẻ em 24/01/2016
230 Phan Thị Hoài Nhân Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non 24/01/2016
231 Phan Thị Hoài Nhân Tuyển chọn thơ ca, truyện kể, câu đố cho trẻ mầm non chủ đề trường mầm non 24/01/2016
232 Đặng Q Anh Sinh học 11 29/01/2016
233 Đặng Q Anh Sinh học 11 29/01/2016
234 Quốc Vinh Vệ sinh y học thể dục thể thao 30/01/2016
235 Đỗ Thị Cẩm Hương Vệ sinh y học thể dục thể thao 30/01/2016
236 Ngô Diễm Phúc Lịch sử thuật thế giới 6/2/2016
237 Nguyễn Thị Kim Ngân Đại số cấp thực hành giải toán 6/2/2016
238 Trương Thị Mỹ Hằng Luật khiếu nại, tố cáo 11/2/2016
239 Trương Thị Mỹ Hằng Luật khiếu nại, tố cáo 11/2/2016
240 Trương Thị Mỹ Hằng Giáo trình pháp luật 11/2/2016
241 Trương Công Hậu Giải phẫu tạo hình 13/02/2016
242 Nguyễn Thiện Ân Pháp luật đại cương 18/02/2016
243 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Phân loại học thực vật 18/02/2016
244 Trần T.Thanh Lan Tăng cường năng lực quản lớp/ trường của giáo viên 17/03/2016
245 Huỳnh Thị Quỳnh Như Giáo trình tâm học tiểu học 19/03/2016
246 Huỳnh Thị Quỳnh Như Giáo dục học tiểu học 1 19/03/2016
247 T.Nguyệt Thanh Âm nhạc 8 23/03/2016
248 Mai Tường Vy Kinh tế chính trị Mác - - nin 23/03/2016
249 Mai Tường Vy Chủ nghĩa hội khoa học 23/03/2016
250 Hồ Thanh Thảo Giáo trình phương pháp dạy - học thuật 24/03/2016
251 Trần Chí Thanh Sinh học thể dục thể thao 26/03/2016
252 Trần Chí Thanh Vệ sinh y học thể dục thể thao 26/03/2016
253 Ngọc Minh Nghi phê cùng Tony 31/03/2016
254 Ngọc Minh Nghi Đồng bằng sông Cửu Long 31/03/2016
255 Dương Thị Cẩm Giáo trình địa   tự nhiên Việt Nam 1/4/2016
256 Dương Thị Cẩm Địa kinh tế - hội đại cương 1/4/2016
257 Nguyễn Trung Thành 20 năm olympic học toàn quốc 1989 - 2008. học kết cấu ( 1991 - 2008 ).Đề thi - đáp án - thang điểm 1/4/2016
258 Phan Thùy Như Nhật Đặng Thùy Trâm 5/4/2016
259 Dương Thị Diễm My Thực hành động vật xương sống 6/4/2016
260 Phạm Ngọc Bích Lam Giáo trình toán cao cấp 1 9/4/2016
261 Trần Thụy Hồng Yến Tâm học đại cương 13/04/2016
262 Ngọc Minh Nghi Động vật học xương sống 16/04/2016
263 Ngọc Minh Nghi Sinh học thực vật 16/04/2016
264 Ngọc Minh Nghi Giáo trình ngữ pháp tiếng Anh thực hành 16/04/2016
265 Tr.Hoài Đức Vệ sinh y học thể dục thể thao 20/04/2016
266 Mai Phước Chí Tiếng việt thực hành 23/04/2016
267 Trần N Trúc Phương Phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến số 24/04/2016
268 Trần N Trúc Phương Bài tập phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến số 24/04/2016
269 Huỳnh Uyên 7 thói quen để thành đạt 28/04/2016
270 Huỳnh Uyên 100 câu chuyện về mưu lược trong chính trị - quân sự đời sống 28/04/2016
271 Nguyễn Tùng Đọc ghi nhạc 5/5/2016
272 Đàng T Thu Thảo Bài tập hóa học 9 5/5/2016
273 Đàng T Thu Thảo Hóa học 9 5/5/2016
274 Nguyễn Tùng Giáo trình hòa âm ứng dụng 5/5/2016
275 Đàng Ngọc Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Việt 6/5/2016
276 Đàng Ngọc Văn bản 6/5/2016
277 Nguyễn Thanh Sơn Địa kinh tế - hội đại cương 6/5/2016
278 Nguyễn Thanh Sơn Bản đồ học đại cương 6/5/2016
279 Trần N Trúc Phương Địa tự nhiên đại cương 2 7/5/2016
280 Trần N Trúc Phương Địa tự nhiên đại cương 3 7/5/2016
281 Hồ Thanh Huy Động vật học xương sống 14/05/2016
282 Bùi Quốc Dũng Phương pháp đọc diển cảm 15/05/2016
283 Trương Tuyết Ngân Sức mạnh của tập trung 18/05/2016
284 Thị Thu Cúc Tiếng việt 4 21/05/2016
285 Nguyễn Quốc Tuấn Đạo đức 2 29/05/2016
286 Nguyễn Quốc Tuấn Đạo đức 3 29/05/2016
287 Nguyễn Quốc Tuấn Đạo đức 4 29/05/2016
288 Nguyễn Quốc Tuấn Đạo đức 5 29/05/2016
289 Trương Tuyết Ngân Giáo trình vệ sinh trẻ em 3/6/2016
290 Phan Thị Anh Thư Địa kinh tế - hội đại cương 9/6/2016
291 Huỳnh Thị Cẩm Địa kinh tế - hội đại cương 13/06/2016
292 Nguyễn Văn Giáo trình đại cương phương pháp dạy học sinh học 15/06/2016
293 Nguyễn Văn Giáo trình sinh thực vật 15/06/2016
294 Nguyễn Văn Giáo trình vi sinh học 15/06/2016
295 Danh Yên Vệ sinh y học thể dục thể thao 17/06/2016
296 Danh Yên Vệ sinh y học thể dục thể thao 17/06/2016
297 Danh Yên Giáo trình sinh học thể dục thể thao 17/06/2016
298 Lương Gia Tuấn Hóa học 17/06/2016
299 Lương Gia Tuấn Phân loại học thực vật 17/06/2016
300 Lương Gia Tuấn Động vật học xương sống 17/06/2016
301 Phạm Quốc Việt Sinh học thể dục thể thao 18/06/2016
302 Phạm Quốc Việt Vệ sinh y học thể dục thể thao 18/06/2016
303 T Diễm Hương Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tiểu học 18/06/2016
304 Trần Thanh Thư Quà tặng giá 22/06/2016
305 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Phân loại học thực vật 25/06/2016
306 Lương Gia Tuấn Giáo trình sinh thực vật 26/06/2016
307 Trần Thị Bích Loan luận văn học 28/06/2016
308 Nguyễn T. Linh Chi Chuyên đề ứng dụng nguyên hàm tích phân trong giả toán THPT 3/7/2016
309 Phạm Thị Thu Thảo Đạo đức 5 11/7/2016
310 Trần Thị Phương Trinh Hóa học đại cương 1 12/7/2016
311 Trần Thị Phương Trinh Thực hành hóa học hữu 12/7/2016
312 Trần Thị Bích Loan Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh 14/07/2016
313 Trần Văn Tập Cánh đồng bất tận 14/09/2016
314 Hoàng Thái Thịnh Chỉ huy dàn dựng hát tập thể 21/09/2016
315 Thị Cẩm Thúy Giáo trình từ vựng học tiếng việt 21/09/2016
316 Dương Bích Phượng Giáo trình bố cục 22/09/2016
317 Dương Bích Phượng Giáo trình hình họa 3 22/09/2016
318 Dương Bích Phượng Lịch sử thuật Việt Nam 22/09/2016
319 Lưu Thị Thảo Uyên Giáo trình sinh thái học môi trường 22/09/2016
320 Huỳnh Gia Phú Phương pháp dạy học vật trường trung học sở 23/09/2016
321 Trần Phương Duy Giải phẫu sinh người 23/09/2016
322 Trần Minh Thành Giáo trình từ vựng học tiếng việt 24/09/2016
323 Trần Minh Thành Phương pháp dạy học tiếng việt tiểu học 24/09/2016
324 Lưu Thị Thảo Uyên Phương pháp dạy học hóa học 24/09/2016
325 Hoàng Anh Bản đồ học 24/09/2016
326 Trần Thành Nhân Bản đồ học 24/09/2016
327 Trần Thành Nhân luận dạy học địa 24/09/2016
328 Trần Thành Nhân Địa các châu lục 24/09/2016
329 Trịnh Trâm Giáo trình phương trình vi phân 25/09/2016
330 T Ngọc Hoa Toán 4 25/09/2016
331 Nguyễn Công Hậu Phương pháp luận sử học 28/09/2016
332 Nguyễn T Huyền Trân Phương pháp luận sử học 28/09/2016
333 Nguyễn T Huyền Trân Luyện nghe nói đọc viết với đĩa CD 28/09/2016
334 Cao Thị Linh Dao động sóng 28/09/2016
335 Cao Thị Linh luận dạy học vật 1 28/09/2016
336 Cao Thị Linh Bài tập vật 10 28/09/2016
337 Nguyễn Thị Hồng Nhung Thực hành vật đại cương 29/09/2016
338 Thị Yến Nhi Giáo trình tâm học lứa tuổi tâm học phạm 29/09/2016
339 Nguyễn Thị Hồng Nhung Thực hành vật đại cương 29/09/2016
340 Trần Thị Huỳnh Như Giáo trình đánh giá trong giáo dục 29/09/2016
342 Lương Thị Uy Giáo trình ngữ dụng học 5/10/2016
343 Lương Thị Uy Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại 5/10/2016
344 Lương Thị Uy Giáo trình phương pháp dạy học ngữ văn   trung học sở 5/10/2016
345 Lương Thị Uy Giáo trình ngữ dụng học 5/10/2016
346 Nguyễn Thị T Thủy Đạo đức 1 7/10/2016
347 Nguyễn Thị T Thủy Đạo đức 3 7/10/2016
348 Nguyễn Thị T Thủy Đạo đức 4 7/10/2016
349 Nguyễn Thị T Thủy Đạo đức 2 7/10/2016
350 Trần Hữu Phước Quản lễ hội sự kiện 8/10/2016
351 Văn Nhật Vật đại cương 8/10/2016
352 Trần Hữu Phước Ấn tượng văn hóa Đồng bằng Nam Bộ 8/10/2016
353 Huỳnh Gia Phú Toán học cao cấp 10/10/2016
354 Phạm T Lan Chi Bài tập hình học xạ ảnh 12/10/2016
355 Thuận Nữ Ngọc Vàng Giáo trình đại cương phương pháp dạy học sinh học 12/10/2016
356 Thị Hoài Giải phẫu sinh người 12/10/2016
357 Thuận Nữ Ngọc Vàng Giải phẫu sinh người 12/10/2016
358 Phan Ngọc Ánh Sinh học thực vật 12/10/2016
359 Lại Bình Minh Quy hoạch tuyến tính 12/10/2016
360 Phạm Minh Tiến Hóa học phân tích 1 12/10/2016
361 Phạm Minh Tiến Hóa học phân tích 12/10/2016
362 Phạm Thị Thảo Nguyên Địa các châu lục 12/10/2016
363 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Xác suất thống 13/10/2016
364 Nguyễn Thị Diễm Lệ Đại số tuyến tính 14/10/2016
365 Nguyễn Thị Diễm Lệ Bài tập phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến số 14/10/2016
366 Thị Minh Thi Phương pháp dạy học hóa học 14/10/2016
367 Thị Minh Thi Phương pháp dạy học Sinh học trung học sở 14/10/2016
368 Trương Thị Ngọc Nhung Giao tiếp phạm 14/10/2016
369 Trương Thị Ngọc Nhung 99 tình huống phạm những giải pháp ứng xử 14/10/2016
370 Huỳnh Bội Thư Âm nhạc và mĩ thuật 6 15/10/2016
371 Huỳnh Bội Thư Âm nhạc và mĩ thuật 7 15/10/2016
372 Huỳnh Bội Thư Âm nhạc và mĩ thuật 8 15/10/2016
373 Nguyễn T. Kim Yến Tiếng Anh trong phỏng vấn 15/20/2016
374 Đặng Thị Hằng Lí luận dạy học địa lí 16/10/2016
375 Đặng Thị Hằng Địa lí các châu lục 16/10/2016
376 Võ Tấn Đạt Xác suất thống kê 16/10/2016
377 Võ Tấn Đạt Giáo trình phương pháp dạy học các nội dung môn toán 16/10/2016
378 Võ Tấn Đạt Giáo trình đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở trường THCS. Nhằm hình thành và phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh 16/10/2016
379 Lê Văn Tuấn Chuyên đề ứng dụng thể tích trong giải toán hình học không gian 16/10/2016
380 Nguyễn H Xuân Yến Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ 16/10/2016
381 Nguyễn Văn Tý Giáo trình lịch sử và quản lí học thể dục thể thao 16/10/2016
382 Nguyễn Văn Tý Tâm lí học thể dục, thể thao 16/10/2016
383 Phan Kiều Diễm Địa lí 7 16/10/2016
384 Phan Kiều Diễm Địa lí 9 16/10/2016
385 Võ Tấn Đạt Hình học sơ cấp và thực hành giải toán 16/10/2016
386 Nguyễn Thị Hạnh Giáo trình chuyên đề rèn luyện kĩ năng giải toán tiểu học 16/10/2016
387 Tăng Nguyễn Kim Tuyến Giáo trình toán 16/10/2016
388 Lê Văn Tuấn Thi pháp học ở Việt Nam 16/10/2016
389 Phaạm T. Điền Thảo Trang Địa lí các châu lục 17/10/2016
390 Phaạm T. Điền Thảo Trang Địa lí các châu lục 17/10/2016
391 Phaạm T. Điền Thảo Trang Tiếng Việt 17/10/2016
392 Nguyễn T Huỳnh Như Phương pháp dạy học văn 19/10/2016
393 Bùi T. Thanh Ngân Thuật phát hiện lừa dối 19/10/2016
394 Nguyễn Thị Liễu Tiếng Việt 3 19/10/2016
395 Nguyễn Thị Liễu Tiếng Việt 4 19/10/2016
396 Võ Thị Huỳnh Như Cambridge IELTS 4 with answers 19/10/2016
397 Lê Thị Hoa Mận Caách biên soạn và trả lời câu hỏi môn hóa 19/10/2016
398 T Hoa Mận Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Hóa học 19/10/2016
399 Trần Tấn Phát Hóa học đại cương 2. sở học thuyết các quá trình 20/10/2016
400 Trần Tấn Phát Phương pháp dạy học hóa học 20/10/2016
401 Năng Thị Quân Thịnh Phương pháp dạy học hóa học 20/10/2016
402 Năng Thị Quân Thịnh Phương pháp dạy học Sinh học trung học sở 20/10/2016
403 Năng Thị Quân Thịnh Giáo trình di truyền học 20/10/2016
404 Năng Thị Quân Thịnh Giáo trình sinh thái học môi trường 20/10/2016
405 Thảo Xuân Phương pháp dạy học âm nhạc 20/10/2016
406 Trần Thị Yến Vy Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh 20/10/2016
407 Nguyễn Phạm Xuân Triều luận dạy học địa 20/10/2016
408 Nguyễn Phạm Xuân Triều Giáo trình luận dạy học địa 20/10/2016
409 Đàng Thị Hồng Kim Giáo trình luận dạy học địa 20/10/2016
410 Trần Thị Yến Vy Tự nhiên hội phương pháp dạy học tự nhiên hội 20/10/2016
411 Trần Tấn Phát Hóa học 8 20/10/2016
412 Trần Tấn Phát Hóa học 9 20/10/2016
413 Trần Tấn Phát Hóa học 12 20/10/2016
414 Bùi Thanh Tân Giáo trình luyện nghe Hán ngữ cấp 20/10/2016
415 Thị Ngọc Lam Xác suất thống 20/10/2016
416 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Hình học cấp thực hành giải toán 20/10/2016
417 Thị Ngọc Lam Hình học cấp thực hành giải toán 20/10/2016
418 Phạm Thành Tín Giáo trình phương trình nghiệm nguyên 20/10/2016
419 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Giáo trình phương pháp dạy học các nội dung môn toán 20/10/2016
420 Nguyễn Hồ Điệp Phương pháp dạy học toán tiểu học 20/10/2016
421 Thị Bích Ngọc Phương pháp dạy học toán tiểu học 20/10/2016
422 Nguyễn Đình Lộc Giáo trình hóa 20/10/2016
423 Nguyễn Đình Lộc Giáo trình sở hóa học hữu 20/10/2016
424 Thị Bích Ngọc Dạy học lớp ghép 20/10/2016
425 Nguyễn Hồ Điệp Phương pháp dạy học tiếng việt tiểu học 20/10/2016
427 Minh Nguyệt Giáo trình phương pháp dạy học ngữ văn   trung học sở 20/10/2016
428 Nguyễn Minh Kha Giáo trình phương pháp dạy học ngữ văn   trung học sở 20/10/2016
429 Trần Thị Đoan Trinh Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mần non 20/10/2016
430 Trịnh Nhật Hồng Tiếng việt 3 20/10/2016
431 Trịnh Nhật Hồng Tiếng việt 3 20/10/2016
432 Trịnh Nhật Hồng Tiếng việt 4 20/10/2016
433 Thị Bích Ngọc Tự nhiên hội 1 20/10/2016
434 Thị Bích Ngọc Dạy lớp 1 theo chương trình tiểu học mới 20/10/2016
435 Trịnh Nhật Hồng Dạy lớp 3 theo chương trình tiểu học mới 20/10/2016
436 Minh Nguyệt Phương pháp dạy học ngữ văn trung học phổ thông - những vấn đề cập nhật 20/10/2016
437 Nguyễn Minh Kha Phương pháp dạy học văn 20/10/2016
438 Nguyễn Đình Lộc Hóa học 20/10/2016
439 Trần Thị Đoan Trinh Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non 20/10/2016
440 Nguyễn Đình Lộc Giáo trình hòa âm ứng dụng 20/10/2016
441 Nguyễn Đình Lộc Hóa đại cương 20/10/2016
442 Minh Nguyệt Thi pháp học Việt Nam 20/10/2016
 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Tin Nhanh
Tài liệu mới biên mục
Chọn trang
1. Các phương pháp phân tích hóa ký vật liệu / 2017 Chi tiết
2. Điện hóa học nâng cao / 2016 Chi tiết
3. A complete skill builder fot the VNU-EPT test / Đỗ, Thị Ngọc Diệu,Lê, Thị Mai Trâm,Nguyễn, Hoàng Phương Mai .- 2014 Chi tiết
4. A complete skill builder fot the VNU-EPT test / Đỗ, Thị Ngọc Diệu,Lê, Thị Mai Trâm,Nguyễn, Hoàng Phương Mai .- 2014 Chi tiết
5. Nam 5 practice tests for the VNU-EPT / Đỗ, Thị Ngọc Diệu,Đinh, Thị Lan,Bùi, Diễm Bích Huyền .- 2015 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3 881 778, 0277 8 58 38 68, 0277 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn