Thông tin về Trung Tâm
Ảnh hoạt động
Ảnh sách mới
Liên kết website
Tra cứu từ điển
 
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Danh sách sinh viên mượn quá hạn Phòng Mượn (21/10/2016)

  THỐNG  SÁCH ĐANG MƯỢN QUÁ HẠN

 Từ ngày 21/10/2010 đến ngày 21/10/2016

 

STT Họ tên Nhan đề Hạn trả
1 Nguyễn Thị Lọt Bài tập đại số đại cương 4/12/2011
2 Dương Thị Bích Loan Lịch sử văn học Viết 15/03/2012
3 Dương Thị Bích Loan Giáo trình văn học trung đại Việt Nam 15/03/2012
4 Nguyễn Thị Kim Hoàng Hát phần năm thứ nhất 31/03/2012
5 Phan Thị Ngọc Sang Giáo trình giáo dục học tiểu học 2 6/5/2012
6 Nguyễn Thị Kim Thoa thuật phương pháp dạy học 16/11/2012
7 Nguyễn Thị Kim Thoa thuật phương pháp dạy học thuật 16/11/2012
8 Nguyễn T. Huỳnh Như Truyện cổ các dân tộc ít người Việt Nam 11/12/2012
9 Đổng T.Ngọc Nhi Giáo trình phương trình vi phân 21/12/2012
10 Đại Khoa Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 27/03/2013
11 Châu T.Phượng Hằng Tự nhiên hội phương pháp dạy học tự nhiên hội 27/03/2013
12 Châu T.Phượng Hằng Tự nhiên hội 3 27/03/2013
13 Châu T.Phượng Hằng Lịch sử địa 4 27/03/2013
14 Châu T.Phượng Hằng Khoa học 4 27/03/2013
15 Thùy Dương Bài giảng văn học Việt Nam 1945 - 1954 17/04/2013
16 Đoàn Minh Trung Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh 26/04/2013
17 Thiên Nữ Ánh Trúc Chuyên đề ứng dụng tọa độ trong giải toán hình học phẳng đại số-giải tích 22/05/2013
18 Thiên Nữ Ánh Trúc Chuyên đề toán giải tích 22/05/2013
19 Thiên Nữ Ánh Trúc Chuyên đề ứng dụng hàm số lũy thừa, hàm số hàm số lôgrit trong giải toán trung học phổ thông 22/05/2013
20 Nguyễn Thành Nhơn Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 13/06/2013
21 Tấn Tài Động vật học xương sống 23/06/2013
22 Thị Tuyết Minh Giáo trình giáo dục gia đình 27/06/2013
23 Trần Văn Linh Giáo trình Tôn giáo học 18/07/2013
24 Trần Văn Linh Giáo trình giáo dục quốc phòng 18/07/2013
25 Ngọc Thùy Linh Giáo trình di truyền học 4/10/2013
26 Ngọc Thùy Linh Giáo trình sinh thái học môi trường 12/10/2013
27 Thùy Dương Lịch sử văn học Trung Quốc 30/10/2013
28 Thùy Dương Hồng Lâu Mộng 30/10/2013
29 Thị Hồng Cẩm Hình học cao cấp 23/12/2013
30 Phan Thị Thùy Linh Hình học cao cấp 5/1/2014
31 Phan Thị Thùy Linh luận dạy học vật 1 5/1/2014
32 Hoàng Hải Hóa học đại cương 2. sở học thuyết các quá trình 5/1/2014
33 Phan Thị Thùy Linh Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 8/1/2014
34 Hồ B Lan Chi Giáo trình dinh dưỡng trẻ em 11/1/2014
35 Đặng Văn Duy Tiếng việt 1 25/01/2014
36 Đặng Văn Duy Tiếng việt 2 25/01/2014
37 Đặng Văn Duy Tiếng việt 2 25/01/2014
38 Thị Diễm Hương Thực hành động vật không xương sống 26/01/2014
39 Nguyễn Thị Hồng Son Hóa học đại cương 1 6/2/2014
40 Phan Thanh Tường Chuyên đề toán đại số 19/02/2014
41 Lưu Trung Hiệu Tâm học đại cương 19/02/2014
42 Phú Hữu hội học đại cương 22/02/2014
43 Phan Hồng Yến Hóa học 9 19/03/2014
44 Huỳnh Trần Trang Thảo Động vật học xương sống 20/03/2014
45 Lưu Tường Vi Văn học trung đại Việt Nam 28/03/2014
46 Lưu Tường Vi Làm văn 28/03/2014
47 Phạm Thị Ngọc Tịnh Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề 28/03/2014
48 Phạm Thị Ngọc Tịnh Giáo án mầm non - khám phá môi trường xung quanh 28/03/2014
49 Phạm Thị Ngọc Tịnh Giáo án mầm non - hoạt động làm quen với chữ viết 28/03/2014
50 Nguyễn Hữu Nhân Văn học Việt nam ( Nửa cuối thế kỷ XVIII hết thế kỷ XIX 31/03/2014
51 Nguyễn Hữu Nhân Cái đẹp thơ kháng chiến Việt Nam 1945-1975 31/03/2014
52 Trương Quốc Hùng Hóa học phân tích 1 6/4/2014
53 Bùi Văn Khánh Sơn tinh thời nay 8/4/2014
54 Bùi Văn Khánh Kho tàng truyện khôi hài dân gian Việt Nam 8/4/2014
55 Thị Mỹ Hạnh Toán 3 10/4/2014
56 Nguyễn Văn Pháp Situational grammar 11/4/2014
57 Nguyễn Danh Nhân Effective academic writing 1 14/04/2014
58 Nguyễn Danh Nhân Effective academic writing 2 14/04/2014
59 Nguyễn Hữu Nhân Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 16/04/2014
60 Nguyễn Hữu Nhân Giáo trình văn học trung đại Việt Nam 16/04/2014
61 Nguyễn Thanh Quang Phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến số 20/04/2014
62 Nguyễn Thanh Quang Bài tập phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến số 20/04/2014
63 Nguyễn Thanh Quang Rèn luyện nghiệp vụ phạm thường xuyên 20/04/2014
64 Nguyễn Thanh Quang Rèn luyện nghiệp vụ phạm thường xuyên 20/04/2014
65 Huỳnh T Thanh Thoản Xác suất thống 23/04/2014
66 Huỳnh T Thanh Thoản Hóa học phân tích 23/04/2014
67 Huỳnh T Thanh Thoản Hóa học phân tích 23/04/2014
68 Huỳnh T Thanh Thoản Giáo trình sinh thái học môi trường 23/04/2014
69 Bùi Văn Khánh Rèn luyện nghiệp vụ phạm thường xuyên 24/04/2014
70 Bùi Văn Khánh Giáo trình địa   tự nhiên Việt Nam 24/04/2014
71 Nguyễn Văn Pháp Effective academic writing 1 27/04/2014
72 Huỳnh T Thanh Thoản Khoa học môi trường 5/5/2014
73 Châu Thị Mỹ Ly Thực địa địa tự nhiên 11/5/2014
74 Hứa T Hồng Gấm Chuyên đề ứng dụng nguyên hàm tích phân trong giả toán THPT 18/05/2014
75 Nguyễn Thành Huy Hóa học phân tích 21/05/2014
76 Nguyễn Thành Huy Giáo trình sinh thái học môi trường 21/05/2014
77 Nguyễn Thành Huy Giáo trình những nguyên bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 21/05/2014
78 Hứa T Hồng Gấm Chuyên đề toán lượng giác 25/05/2014
79 Hứa T Hồng Gấm Chuyên đề ứng dụng hàm số lũy thừa, hàm số 25/05/2014
    hàm số lôgrit trong giải toán trung học phổ thông  
80 T.Thúy Liễu Hóa học đại cương 3 Thực hành trong phòng thí nghiệm 20/06/2014
81 Thiên T Xuân Thi Chuyên đề ứng dụng nguyên hàm tích phân trong giả toán THPT 27/07/2014
82 Nguyễn Phúc Vinh Giáo trình lịch sử âm nhạc thế giới  Việt Nam 1 3/10/2014
83 Trần Thị Như Tiếng việt thực hành 5/10/2014
84 Trần Thị Như Giáo trình đọc - ghi nhạc 5/10/2014
85 Phan Tiến Đạt Thuật phát hiện lừa dối 16/10/2014
86 Phan Tiến Đạt quyết gây dựng nghiệp bạc tỷ 16/10/2014
87 Thị Thu Giáo trình đọc - ghi nhạc 22/10/2014
88 Thị Thu Giáo trình lịch sử âm nhạc thế giới  Việt Nam 1 22/10/2014
89 Huỳnh Văn Trọng Ngữ văn 8 24/10/2014
90 Huỳnh Văn Trọng Ngữ văn 8 24/10/2014
91 Huỳnh Văn Trọng Ngữ văn 9 24/10/2014
92 Huỳnh Văn Trọng Ngữ văn 9 24/10/2014
93 Phan Tiến Đạt Giáo trình sở hóa học hữu 29/10/2014
94 Phan Tiến Đạt Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh 29/10/2014
95 Phan Tiến Đạt Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học quản giáo dục 29/10/2014
96 Nguyễn Quốc An Pháp luật đại cương 30/10/2014
97 Nguyễn Quốc An Giáo trình những nguyên bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 30/10/2014
98 Phạm Hồng Chương Xác suất thống 5/11/2014
99 Nguyễn Quốc An Giáo trình đọc - ghi nhạc 8/11/2014
100 Trần Thị Yến Phương tiện dạy học địa trường phổ thông 15/11/2014
101 Trần Ngọc Huyền Tiếng việt 2 19/11/2014
102 Trần Nguyễn Thúy Vi Giáo trình pháp luật đại cương 22/11/2014
103 Nguyễn H Luýt Sin thuật 5 30/11/2014
104 Nguyễn H Luýt Sin thuật 5 30/11/2014
105 Quang Lễ Xác suất thống 26/12/2014
106 Quang Lễ Hình học cấp thực hành giải toán 26/12/2014
107 Quang Lễ Giáo trình phát triển duy toán học trong học sinh 26/12/2014
108 Nguyễn Tấn Hải Chuyên đề bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông môn hóa học 31/12/2014
109 Trượng T Vi Đan Vật 6 5/1/2015
110 Trượng T Vi Đan Vật 7 5/1/2015
111 Trượng T Vi Đan Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh 7/1/2015
112 Văn Mau Phương pháp dạy học đại cương môn toán 10/1/2015
113 Văn Mau Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Toán học 10/1/2015
114 Ngư Nữ Thùy Dương Địa các châu lục 22/01/2015
115 Ngư Nữ Thùy Dương Địa các châu lục 22/01/2015
116 Trần Thị Ngọc Hân Essential idioms in english 15/02/2015
117 Trần Thị Ngọc Hân New headway English course 15/02/2015
118 Kim Nhi Ngồi khóc trên cây 17/02/2015
119 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Âm nhạc thuật 6 20/02/2015
120 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Âm nhạc thuật 7 20/02/2015
121 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Âm nhạc thuật 8 20/02/2015
122 Nguyễn Văn Cảnh Giáo trình xác suất thống 27/02/2015
123 Nguyễn Văn Cảnh Giáo trình toán 27/02/2015
124 Nguyễn Thị Huỳnh Giao luận dạy học địa 28/02/2015
125 Nguyễn Thị Huỳnh Giao Phương pháp dạy học địa 28/02/2015
126 Nguyễn Thị Huỳnh Giao luận dạy học địa 28/02/2015
127 Nguyễn Thị Anh Văn học Việt Nam thế kỷ XX 2/4/2015
128 Phạm Thị Minh Thy Bài giảng kỹ thuật bản đồ địa chính 4/4/2015
129 Phan Thanh Liêm Đọc ghi nhạc 8/4/2015
130 Phan Thanh Liêm Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 8/4/2015
131 Nguyễn Thị Huyền Trang Hóa học 9/4/2015
132 Nguyễn Thị Huyền Trang Động vật học xương sống 9/4/2015
133 Nguyễn Thành Thới Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 11/4/2015
134 Tạ Nữ Thu Hương Vật 8 12/4/2015
135 Nguyễn Ngọc Giàu Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 17/04/2015
136 Nghiêm Thị Ngọc Huyền Tiếng việt thực hành 17/04/2015
       
137 Nguyễn Ngọc Giàu Tiếng việt thực hành 17/04/2015
       
138 Nghiêm Thị Ngọc Huyền Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 17/04/2015
       
139 Nguyễn Anh Thư họa 24/04/2015
       
140 Nguyễn Anh Thư Giáo trình trang trí 24/04/2015
       
141 Nguyễn Anh Thư Giáo trình vẽ trang trí sản phẩm 24/04/2015
       
142 Đổng Đại Nghiêm Bài tập đại số đại cương 30/04/2015
       
143 Trần Duy Linh Giáo trình sở hóa học hữu 2/5/2015
       
144 Nguyễn Thị Kim Liên Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại 7/5/2015
       
145 Phan Nhật Minh Hình họa 1 8/5/2015
       
146 Nguyễn Thị Kim Liên Văn học trung đại Việt Nam 13/05/2015
       
147 Nguyễn Thị Kim Liên Văn bản 16/05/2015
       
148 Anh Linh Động vật xương sống 18/05/2015
       
149 Anh Linh Động vật học xương sống 18/05/2015
       
150 Nguyễn Thị Kim Liên Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh 20/05/2015
       
151 Nguyễn Thị Kim Liên Lép Tônxtôi 20/05/2015
152 Trần Duy Linh Hóa học phân tích 1 27/05/2015
153 Trần Duy Linh Hình thái_Giải phẫu học thực vật 27/05/2015
154 Nguyễn T Duyên Thực vật thế giới những điều ẩn 3/6/2015
155 Bùi Hoàng Văn Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 4/6/2015
156 Nguyễn Thị Tiếng việt đại cương ngữ âm 4/6/2015
157 Nguyễn Thị Lịch sử văn hóa Nga thế kỉ XIX 4/6/2015
158 Nguyễn Hoàng Thúy Vi Văn học trung đại Việt Nam 4/6/2015
159 Nguyễn Thị Văn học trung đại Việt Nam 4/6/2015
160 Nguyễn Văn Nhật Giáo trình thực hành phạm âm nhạc 6/6/2015
161 Tường Duy Ngọc Các tập hợp số 21/06/2015
162 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam 27/06/2015
163 Thái Thanh Hải Dương Giáo trình hóa học phân tích hướng dẫn thực hành 3/7/2015
164 Huỳnh Thị Kim Duyên Tự nhiên hội phương pháp dạy học tự nhiên hội 9/7/2015
166 Tôn Thiên Bài giảng mấy vấn đề về thi pháp văn học dân gian 17/07/2015
167 Nguyễn Văn Toàn luận văn học 20/07/2015
168 Nguyễn Văn Toàn luận văn học 20/07/2015
169 Bùi Văn Dương   luận văn học 23/07/2015
170 Bùi Văn Dương   luận văn học 25/07/2015
171 Tôn Thiên luận văn học 30/07/2015
172 T Huệ Thanh Phương tiện dạy học địa trường phổ thông 17/09/2015
173 T Huệ Thanh Giáo trình Địa kinh tế hội Việt Nam 17/09/2015
174 T Huệ Thanh Rèn luyện nghiệp vụ phạm thường xuyên 17/09/2015
175 Thành Thị Kim Dung Hiểu về trái tim 24/09/2015
176 Thành Thị Kim Dung Góc nhìn diệu kỳ của cuộc sống 14 24/09/2015
177 Trần Minh Phương Lịch sử thuật Việt Nam 30/09/2015
178 Trần Minh Phương Giáo trình trang trí 30/09/2015
179 Thành Thị Kim Dung Hình học cao cấp 10/10/2015
180 Thành Thị Kim Dung Giáo trình phương trình vi phân 10/10/2015
181 Nguyễn Văn Hoài Thương Giáo trình sở hóa học hữu 14/10/2015
182 Nguyễn Văn Hoài Thương Giải phẫu sinh người 14/10/2015
183 Nguyễn Trần Cẩm Thuy Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh 18/10/2015
184 Thị Thúy An Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại 18/10/2015
185 Nguyễn Thị Yến Nhi Giáo trình phì nhiêu đất 18/10/2015
186 Thị Thúy An Phương pháp dạy học văn 18/10/2015
187 Đoàn Thị Diễm Kiều Dạy lớp 3 theo chương trình tiểu học mới 22/10/2015
188 Thị Thúy An Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại 1/11/2015
189 Nguyễn Thị Thắm Hành chính nhà nước 6/11/2015
190 Thị Thu Mosaic 2 12/11/2015
191 Thị Thu Mosaic 1 12/11/2015
192 Đặng Long Thiên Khoa học 4 12/11/2015
193 Trần T.Mỹ Tiên Hóa học hữu 2 14/11/2015
194 Thanh Lợi Giáo trình bóng đá 18/11/2015
196 Thanh Lợi Luật bóng đá 18/11/2015
197 Nguyễn Thị Huế Anh Ngô Tất Tố toàn tập 20/11/2015
198 Nguyễn Thị Huế Anh Nhiệt động học 20/11/2015
199 Đàng T Mỹ Lan Phương tiện dạy học địa trường phổ thông 21/11/2015
200 Đàng T Mỹ Lan Địa kinh tế hội Việt Nam 21/11/2015
201 Ngô Bích Ngọc Logic học - Câu hỏi bài tập 23/11/2015
202 Ngô Bích Ngọc Phương pháp giải bài tập Lôgic học 23/11/2015
203 Minh Đan Quế Cambridge grammar for IELTS with answers. 25/11/2015
204 Nguyễn Hải Đăng Giáo trình bóng đá 26/11/2015
205 Trần Hạnh Nguyên Triết học - luận vận dụng 27/11/2015
206 Ngô Tấn Pháp Chạy tiếp sức, cự li trung bình, cự li đài, việt 4/12/2015
207 Ngô Tấn Pháp Thể dục thể hình 4/12/2015
208 Ngô Tấn Pháp Giáo trình điền kinh 4/12/2015
209 Nguyễn Thị Huế Anh Bài tập vật đại cương 6/12/2015
210 Nguyễn Thị Huế Anh học 6/12/2015
211 Phan Thị Cẩm Tiên Rèn luyện nghiệp vụ phạm thường xuyên 11/12/2015
212 Phan Sỷ Khang Giáo trình đọc - ghi nhạc 17/12/2015
213 Phạm Thị Kim Thường Địa các châu lục 27/12/2015
214 Diểm Y Thần thoại Hy Lạp 28/12/2015
215 Phan Thị Kim Tuyến Những cánh đồng những dòng sông 31/12/2015
216 Châu Dương Hải Khoa học 4 1/1/2016
217 Trần Thanh Tân Giáo trình thể dục 3/1/2016
218 Trần Thanh Tân Giáo trình điền kinh 3/1/2016
219 Trần Thanh Tân Trò chơi vận động 3/1/2016
220 Bùi Thị Quỳnh Nguyên Dạy trẻ biết lắng nghe tự bộc lộ bản thân 4/1/2016
221 Nguyễn Đỗ Việt Khoa Cambridge vocabulary for IELTS 8/1/2016
222 Nguyễn Thành Đô Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 13/01/2016
223 Nguyễn Thành Đô Thống ứng dụng 13/01/2016
224 Ngọc Mai Phương Hình họa 1 20/01/2016
226 Kim Quyên Hình thức thể loại âm nhạc 20/01/2016
227 Nguyễn Chí Kha Bài tập nguyên kinh tế học 22/01/2016
228 Nguyễn Thị Dạ Thảo Hình thức thể loại âm nhạc 24/01/2016
229 Phan Thị Hoài Nhân Giáo trình văn học trẻ em 24/01/2016
230 Phan Thị Hoài Nhân Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non 24/01/2016
231 Phan Thị Hoài Nhân Tuyển chọn thơ ca, truyện kể, câu đố cho trẻ mầm non chủ đề trường mầm non 24/01/2016
232 Đặng Q Anh Sinh học 11 29/01/2016
233 Đặng Q Anh Sinh học 11 29/01/2016
234 Quốc Vinh Vệ sinh y học thể dục thể thao 30/01/2016
235 Đỗ Thị Cẩm Hương Vệ sinh y học thể dục thể thao 30/01/2016
236 Ngô Diễm Phúc Lịch sử thuật thế giới 6/2/2016
237 Nguyễn Thị Kim Ngân Đại số cấp thực hành giải toán 6/2/2016
238 Trương Thị Mỹ Hằng Luật khiếu nại, tố cáo 11/2/2016
239 Trương Thị Mỹ Hằng Luật khiếu nại, tố cáo 11/2/2016
240 Trương Thị Mỹ Hằng Giáo trình pháp luật 11/2/2016
241 Trương Công Hậu Giải phẫu tạo hình 13/02/2016
242 Nguyễn Thiện Ân Pháp luật đại cương 18/02/2016
243 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Phân loại học thực vật 18/02/2016
244 Trần T.Thanh Lan Tăng cường năng lực quản lớp/ trường của giáo viên 17/03/2016
245 Huỳnh Thị Quỳnh Như Giáo trình tâm học tiểu học 19/03/2016
246 Huỳnh Thị Quỳnh Như Giáo dục học tiểu học 1 19/03/2016
247 T.Nguyệt Thanh Âm nhạc 8 23/03/2016
248 Mai Tường Vy Kinh tế chính trị Mác - - nin 23/03/2016
249 Mai Tường Vy Chủ nghĩa hội khoa học 23/03/2016
250 Hồ Thanh Thảo Giáo trình phương pháp dạy - học thuật 24/03/2016
251 Trần Chí Thanh Sinh học thể dục thể thao 26/03/2016
252 Trần Chí Thanh Vệ sinh y học thể dục thể thao 26/03/2016
253 Ngọc Minh Nghi phê cùng Tony 31/03/2016
254 Ngọc Minh Nghi Đồng bằng sông Cửu Long 31/03/2016
255 Dương Thị Cẩm Giáo trình địa   tự nhiên Việt Nam 1/4/2016
256 Dương Thị Cẩm Địa kinh tế - hội đại cương 1/4/2016
257 Nguyễn Trung Thành 20 năm olympic học toàn quốc 1989 - 2008. học kết cấu ( 1991 - 2008 ).Đề thi - đáp án - thang điểm 1/4/2016
258 Phan Thùy Như Nhật Đặng Thùy Trâm 5/4/2016
259 Dương Thị Diễm My Thực hành động vật xương sống 6/4/2016
260 Phạm Ngọc Bích Lam Giáo trình toán cao cấp 1 9/4/2016
261 Trần Thụy Hồng Yến Tâm học đại cương 13/04/2016
262 Ngọc Minh Nghi Động vật học xương sống 16/04/2016
263 Ngọc Minh Nghi Sinh học thực vật 16/04/2016
264 Ngọc Minh Nghi Giáo trình ngữ pháp tiếng Anh thực hành 16/04/2016
265 Tr.Hoài Đức Vệ sinh y học thể dục thể thao 20/04/2016
266 Mai Phước Chí Tiếng việt thực hành 23/04/2016
267 Trần N Trúc Phương Phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến số 24/04/2016
268 Trần N Trúc Phương Bài tập phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến số 24/04/2016
269 Huỳnh Uyên 7 thói quen để thành đạt 28/04/2016
270 Huỳnh Uyên 100 câu chuyện về mưu lược trong chính trị - quân sự đời sống 28/04/2016
271 Nguyễn Tùng Đọc ghi nhạc 5/5/2016
272 Đàng T Thu Thảo Bài tập hóa học 9 5/5/2016
273 Đàng T Thu Thảo Hóa học 9 5/5/2016
274 Nguyễn Tùng Giáo trình hòa âm ứng dụng 5/5/2016
275 Đàng Ngọc Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Việt 6/5/2016
276 Đàng Ngọc Văn bản 6/5/2016
277 Nguyễn Thanh Sơn Địa kinh tế - hội đại cương 6/5/2016
278 Nguyễn Thanh Sơn Bản đồ học đại cương 6/5/2016
279 Trần N Trúc Phương Địa tự nhiên đại cương 2 7/5/2016
280 Trần N Trúc Phương Địa tự nhiên đại cương 3 7/5/2016
281 Hồ Thanh Huy Động vật học xương sống 14/05/2016
282 Bùi Quốc Dũng Phương pháp đọc diển cảm 15/05/2016
283 Trương Tuyết Ngân Sức mạnh của tập trung 18/05/2016
284 Thị Thu Cúc Tiếng việt 4 21/05/2016
285 Nguyễn Quốc Tuấn Đạo đức 2 29/05/2016
286 Nguyễn Quốc Tuấn Đạo đức 3 29/05/2016
287 Nguyễn Quốc Tuấn Đạo đức 4 29/05/2016
288 Nguyễn Quốc Tuấn Đạo đức 5 29/05/2016
289 Trương Tuyết Ngân Giáo trình vệ sinh trẻ em 3/6/2016
290 Phan Thị Anh Thư Địa kinh tế - hội đại cương 9/6/2016
291 Huỳnh Thị Cẩm Địa kinh tế - hội đại cương 13/06/2016
292 Nguyễn Văn Giáo trình đại cương phương pháp dạy học sinh học 15/06/2016
293 Nguyễn Văn Giáo trình sinh thực vật 15/06/2016
294 Nguyễn Văn Giáo trình vi sinh học 15/06/2016
295 Danh Yên Vệ sinh y học thể dục thể thao 17/06/2016
296 Danh Yên Vệ sinh y học thể dục thể thao 17/06/2016
297 Danh Yên Giáo trình sinh học thể dục thể thao 17/06/2016
298 Lương Gia Tuấn Hóa học 17/06/2016
299 Lương Gia Tuấn Phân loại học thực vật 17/06/2016
300 Lương Gia Tuấn Động vật học xương sống 17/06/2016
301 Phạm Quốc Việt Sinh học thể dục thể thao 18/06/2016
302 Phạm Quốc Việt Vệ sinh y học thể dục thể thao 18/06/2016
303 T Diễm Hương Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tiểu học 18/06/2016
304 Trần Thanh Thư Quà tặng giá 22/06/2016
305 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Phân loại học thực vật 25/06/2016
306 Lương Gia Tuấn Giáo trình sinh thực vật 26/06/2016
307 Trần Thị Bích Loan luận văn học 28/06/2016
308 Nguyễn T. Linh Chi Chuyên đề ứng dụng nguyên hàm tích phân trong giả toán THPT 3/7/2016
309 Phạm Thị Thu Thảo Đạo đức 5 11/7/2016
310 Trần Thị Phương Trinh Hóa học đại cương 1 12/7/2016
311 Trần Thị Phương Trinh Thực hành hóa học hữu 12/7/2016
312 Trần Thị Bích Loan Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh 14/07/2016
313 Trần Văn Tập Cánh đồng bất tận 14/09/2016
314 Hoàng Thái Thịnh Chỉ huy dàn dựng hát tập thể 21/09/2016
315 Thị Cẩm Thúy Giáo trình từ vựng học tiếng việt 21/09/2016
316 Dương Bích Phượng Giáo trình bố cục 22/09/2016
317 Dương Bích Phượng Giáo trình hình họa 3 22/09/2016
318 Dương Bích Phượng Lịch sử thuật Việt Nam 22/09/2016
319 Lưu Thị Thảo Uyên Giáo trình sinh thái học môi trường 22/09/2016
320 Huỳnh Gia Phú Phương pháp dạy học vật trường trung học sở 23/09/2016
321 Trần Phương Duy Giải phẫu sinh người 23/09/2016
322 Trần Minh Thành Giáo trình từ vựng học tiếng việt 24/09/2016
323 Trần Minh Thành Phương pháp dạy học tiếng việt tiểu học 24/09/2016
324 Lưu Thị Thảo Uyên Phương pháp dạy học hóa học 24/09/2016
325 Hoàng Anh Bản đồ học 24/09/2016
326 Trần Thành Nhân Bản đồ học 24/09/2016
327 Trần Thành Nhân luận dạy học địa 24/09/2016
328 Trần Thành Nhân Địa các châu lục 24/09/2016
329 Trịnh Trâm Giáo trình phương trình vi phân 25/09/2016
330 T Ngọc Hoa Toán 4 25/09/2016
331 Nguyễn Công Hậu Phương pháp luận sử học 28/09/2016
332 Nguyễn T Huyền Trân Phương pháp luận sử học 28/09/2016
333 Nguyễn T Huyền Trân Luyện nghe nói đọc viết với đĩa CD 28/09/2016
334 Cao Thị Linh Dao động sóng 28/09/2016
335 Cao Thị Linh luận dạy học vật 1 28/09/2016
336 Cao Thị Linh Bài tập vật 10 28/09/2016
337 Nguyễn Thị Hồng Nhung Thực hành vật đại cương 29/09/2016
338 Thị Yến Nhi Giáo trình tâm học lứa tuổi tâm học phạm 29/09/2016
339 Nguyễn Thị Hồng Nhung Thực hành vật đại cương 29/09/2016
340 Trần Thị Huỳnh Như Giáo trình đánh giá trong giáo dục 29/09/2016
342 Lương Thị Uy Giáo trình ngữ dụng học 5/10/2016
343 Lương Thị Uy Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại 5/10/2016
344 Lương Thị Uy Giáo trình phương pháp dạy học ngữ văn   trung học sở 5/10/2016
345 Lương Thị Uy Giáo trình ngữ dụng học 5/10/2016
346 Nguyễn Thị T Thủy Đạo đức 1 7/10/2016
347 Nguyễn Thị T Thủy Đạo đức 3 7/10/2016
348 Nguyễn Thị T Thủy Đạo đức 4 7/10/2016
349 Nguyễn Thị T Thủy Đạo đức 2 7/10/2016
350 Trần Hữu Phước Quản lễ hội sự kiện 8/10/2016
351 Văn Nhật Vật đại cương 8/10/2016
352 Trần Hữu Phước Ấn tượng văn hóa Đồng bằng Nam Bộ 8/10/2016
353 Huỳnh Gia Phú Toán học cao cấp 10/10/2016
354 Phạm T Lan Chi Bài tập hình học xạ ảnh 12/10/2016
355 Thuận Nữ Ngọc Vàng Giáo trình đại cương phương pháp dạy học sinh học 12/10/2016
356 Thị Hoài Giải phẫu sinh người 12/10/2016
357 Thuận Nữ Ngọc Vàng Giải phẫu sinh người 12/10/2016
358 Phan Ngọc Ánh Sinh học thực vật 12/10/2016
359 Lại Bình Minh Quy hoạch tuyến tính 12/10/2016
360 Phạm Minh Tiến Hóa học phân tích 1 12/10/2016
361 Phạm Minh Tiến Hóa học phân tích 12/10/2016
362 Phạm Thị Thảo Nguyên Địa các châu lục 12/10/2016
363 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Xác suất thống 13/10/2016
364 Nguyễn Thị Diễm Lệ Đại số tuyến tính 14/10/2016
365 Nguyễn Thị Diễm Lệ Bài tập phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến số 14/10/2016
366 Thị Minh Thi Phương pháp dạy học hóa học 14/10/2016
367 Thị Minh Thi Phương pháp dạy học Sinh học trung học sở 14/10/2016
368 Trương Thị Ngọc Nhung Giao tiếp phạm 14/10/2016
369 Trương Thị Ngọc Nhung 99 tình huống phạm những giải pháp ứng xử 14/10/2016
370 Huỳnh Bội Thư Âm nhạc và mĩ thuật 6 15/10/2016
371 Huỳnh Bội Thư Âm nhạc và mĩ thuật 7 15/10/2016
372 Huỳnh Bội Thư Âm nhạc và mĩ thuật 8 15/10/2016
373 Nguyễn T. Kim Yến Tiếng Anh trong phỏng vấn 15/20/2016
374 Đặng Thị Hằng Lí luận dạy học địa lí 16/10/2016
375 Đặng Thị Hằng Địa lí các châu lục 16/10/2016
376 Võ Tấn Đạt Xác suất thống kê 16/10/2016
377 Võ Tấn Đạt Giáo trình phương pháp dạy học các nội dung môn toán 16/10/2016
378 Võ Tấn Đạt Giáo trình đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở trường THCS. Nhằm hình thành và phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh 16/10/2016
379 Lê Văn Tuấn Chuyên đề ứng dụng thể tích trong giải toán hình học không gian 16/10/2016
380 Nguyễn H Xuân Yến Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ 16/10/2016
381 Nguyễn Văn Tý Giáo trình lịch sử và quản lí học thể dục thể thao 16/10/2016
382 Nguyễn Văn Tý Tâm lí học thể dục, thể thao 16/10/2016
383 Phan Kiều Diễm Địa lí 7 16/10/2016
384 Phan Kiều Diễm Địa lí 9 16/10/2016
385 Võ Tấn Đạt Hình học sơ cấp và thực hành giải toán 16/10/2016
386 Nguyễn Thị Hạnh Giáo trình chuyên đề rèn luyện kĩ năng giải toán tiểu học 16/10/2016
387 Tăng Nguyễn Kim Tuyến Giáo trình toán 16/10/2016
388 Lê Văn Tuấn Thi pháp học ở Việt Nam 16/10/2016
389 Phaạm T. Điền Thảo Trang Địa lí các châu lục 17/10/2016
390 Phaạm T. Điền Thảo Trang Địa lí các châu lục 17/10/2016
391 Phaạm T. Điền Thảo Trang Tiếng Việt 17/10/2016
392 Nguyễn T Huỳnh Như Phương pháp dạy học văn 19/10/2016
393 Bùi T. Thanh Ngân Thuật phát hiện lừa dối 19/10/2016
394 Nguyễn Thị Liễu Tiếng Việt 3 19/10/2016
395 Nguyễn Thị Liễu Tiếng Việt 4 19/10/2016
396 Võ Thị Huỳnh Như Cambridge IELTS 4 with answers 19/10/2016
397 Lê Thị Hoa Mận Caách biên soạn và trả lời câu hỏi môn hóa 19/10/2016
398 T Hoa Mận Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Hóa học 19/10/2016
399 Trần Tấn Phát Hóa học đại cương 2. sở học thuyết các quá trình 20/10/2016
400 Trần Tấn Phát Phương pháp dạy học hóa học 20/10/2016
401 Năng Thị Quân Thịnh Phương pháp dạy học hóa học 20/10/2016
402 Năng Thị Quân Thịnh Phương pháp dạy học Sinh học trung học sở 20/10/2016
403 Năng Thị Quân Thịnh Giáo trình di truyền học 20/10/2016
404 Năng Thị Quân Thịnh Giáo trình sinh thái học môi trường 20/10/2016
405 Thảo Xuân Phương pháp dạy học âm nhạc 20/10/2016
406 Trần Thị Yến Vy Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh 20/10/2016
407 Nguyễn Phạm Xuân Triều luận dạy học địa 20/10/2016
408 Nguyễn Phạm Xuân Triều Giáo trình luận dạy học địa 20/10/2016
409 Đàng Thị Hồng Kim Giáo trình luận dạy học địa 20/10/2016
410 Trần Thị Yến Vy Tự nhiên hội phương pháp dạy học tự nhiên hội 20/10/2016
411 Trần Tấn Phát Hóa học 8 20/10/2016
412 Trần Tấn Phát Hóa học 9 20/10/2016
413 Trần Tấn Phát Hóa học 12 20/10/2016
414 Bùi Thanh Tân Giáo trình luyện nghe Hán ngữ cấp 20/10/2016
415 Thị Ngọc Lam Xác suất thống 20/10/2016
416 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Hình học cấp thực hành giải toán 20/10/2016
417 Thị Ngọc Lam Hình học cấp thực hành giải toán 20/10/2016
418 Phạm Thành Tín Giáo trình phương trình nghiệm nguyên 20/10/2016
419 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Giáo trình phương pháp dạy học các nội dung môn toán 20/10/2016
420 Nguyễn Hồ Điệp Phương pháp dạy học toán tiểu học 20/10/2016
421 Thị Bích Ngọc Phương pháp dạy học toán tiểu học 20/10/2016
422 Nguyễn Đình Lộc Giáo trình hóa 20/10/2016
423 Nguyễn Đình Lộc Giáo trình sở hóa học hữu 20/10/2016
424 Thị Bích Ngọc Dạy học lớp ghép 20/10/2016
425 Nguyễn Hồ Điệp Phương pháp dạy học tiếng việt tiểu học 20/10/2016
427 Minh Nguyệt Giáo trình phương pháp dạy học ngữ văn   trung học sở 20/10/2016
428 Nguyễn Minh Kha Giáo trình phương pháp dạy học ngữ văn   trung học sở 20/10/2016
429 Trần Thị Đoan Trinh Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mần non 20/10/2016
430 Trịnh Nhật Hồng Tiếng việt 3 20/10/2016
431 Trịnh Nhật Hồng Tiếng việt 3 20/10/2016
432 Trịnh Nhật Hồng Tiếng việt 4 20/10/2016
433 Thị Bích Ngọc Tự nhiên hội 1 20/10/2016
434 Thị Bích Ngọc Dạy lớp 1 theo chương trình tiểu học mới 20/10/2016
435 Trịnh Nhật Hồng Dạy lớp 3 theo chương trình tiểu học mới 20/10/2016
436 Minh Nguyệt Phương pháp dạy học ngữ văn trung học phổ thông - những vấn đề cập nhật 20/10/2016
437 Nguyễn Minh Kha Phương pháp dạy học văn 20/10/2016
438 Nguyễn Đình Lộc Hóa học 20/10/2016
439 Trần Thị Đoan Trinh Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non 20/10/2016
440 Nguyễn Đình Lộc Giáo trình hòa âm ứng dụng 20/10/2016
441 Nguyễn Đình Lộc Hóa đại cương 20/10/2016
442 Minh Nguyệt Thi pháp học Việt Nam 20/10/2016
 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Tin Nhanh
Tài liệu mới biên mục
Chọn trang
1. Fidel Castro bình dị giữa đời thường / Trần, Nhu .- 2016 Chi tiết
2. Cơ hội chỉ đến với người có chuẩn bị / Dữ, Tư,Tạ, Ngọc Ái .- 2016 Chi tiết
3. Tính cách quyết định số phận / Phan, Quốc Bảo,Tạ, Ngọc Ái .- 2016 Chi tiết
4. Giáo trình lịch sử triết học / Phạm, Văn Chung,Trần Đăng Sinh,Vũ, Thị Kim Dung,Lê, Duy Hoa,Nguyễn. Thị Thường,Bùi, Thị Tỉnh,Nguyễn, Mai Hồng .- 2013 Chi tiết
5. Bài giảng chuyên đề tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và quản lí hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non / Nguyễn, Văn Bản .- 2016 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3 881 778, 0277 8 58 38 68, 0277 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn