Thông tin về Trung Tâm
Ảnh hoạt động
Ảnh sách mới
Liên kết website
Tra cứu từ điển
 
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Thông báo về việc làm thẻ thư viện và mua tài khoản tài liệu điện tử (Tailieu.vn) đối với học viên cao học khóa V_Đợt tuyển sinh tháng 8 (2016-2018) của Trường ĐH Đồng Tháp (05/10/2016)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TT-TV LÊ VŨ HÙNG

Số: 05 /TB -TVLVH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày   05  tháng   10    năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc làm thẻ thư viện và mua tài khoản Tailieu.vn 
đối với học viên cao học khóa V_Đợt tuyển sinh tháng 8/2016- của Trường ĐH Đồng Tháp

 

            Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phục vụ bạn đọc và giúp cho học viên có điều kiện tiếp cận thêm được nhiều nguồn tài liệu. Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng thông báo đến học viên cao học khóa V_Đợt tuyển sinh tháng 8 (2016-2018) tại Trường Đại học Đồng Tháp về việc làm thẻ thư viện như sau:

1. Đối tượng

            Tất cả  các học viên cao học đang học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp.

2. Thủ tục đăng ký làm thẻ và mượn tài liệu tại trung tâm

2.1 Thủ tục cấp thẻ

            - Nộp 01 ảnh 3x4, kèm thông tin chi tiết (có mẫu đăng ký kèm theo).

            - Lệ phí: 40.000đ/học viên/khóa học.

2.2 Quy định về việc đọc và mượn tài liệu tại trung tâm

            -Tất cả học viên có thẻ thư viện sẽ được đọc và mượn tài liệu mang về nhà.

            -Số lượng: 8 quyển /30 ngày

Lưu ý: Học viên mượn tài liệu về nhà phải đóng tiền đặt cọc 200.000đ/ 1 học viên, trung tâm sẽ hoàn trả lại tiền khi kết thúc khóa học hoặc khi học viên đã trả hết tài liệu cho trung tâm.

3. Thủ tục đăng ký mua tài khoản tài liệu điện tử

            - Học viên đánh dấu vào ô “Đăng ký Tài khoản Tài liệu điện tử” trên danh sách đăng ký làm thẻ thư viện.

            - Lệ phí: 60.000đ/học viên/khóa học

4. Thời gian và địa chỉ liên hệ

4.1 Thời gian: Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 30/10/2016

4.2 Địa chỉ liên hệ:

- Phòng Thông tin – Thư mục và Nghiệp vụ thư viện_203_Tầng 2_Nhà Hỗ trợ Dạy học (H1).

            - Số điện thoại: 067.858 38 68 (Hoàng Nam).

            Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng kính đề nghị Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo đến học viên các lớp cao học đang học tại trường biết và thực hiện đúng thời gian quy định.    

                               

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Phòng Đào tạo Sau đại học;
- Học viên cao học khóa V;
- Lưu: VT TVLVH (Nam).

 

(Đã ký)

 

Trần Thị Kim Trang

 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Tin Nhanh
Tài liệu mới biên mục
Chọn trang
1. Fidel Castro bình dị giữa đời thường / Trần, Nhu .- 2016 Chi tiết
2. Cơ hội chỉ đến với người có chuẩn bị / Dữ, Tư,Tạ, Ngọc Ái .- 2016 Chi tiết
3. Tính cách quyết định số phận / Phan, Quốc Bảo,Tạ, Ngọc Ái .- 2016 Chi tiết
4. Giáo trình lịch sử triết học / Phạm, Văn Chung,Trần Đăng Sinh,Vũ, Thị Kim Dung,Lê, Duy Hoa,Nguyễn. Thị Thường,Bùi, Thị Tỉnh,Nguyễn, Mai Hồng .- 2013 Chi tiết
5. Bài giảng chuyên đề tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và quản lí hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non / Nguyễn, Văn Bản .- 2016 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3 881 778, 0277 8 58 38 68, 0277 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn