Liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 718,714
Hôm nay: 91
Đang xem: 963
Danh sách tin bài
Phân công nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 (07/09/2016)

 xem chi tiết tại đây 

ThS. Trần Thị Kim Trang - Giám đốc Trung tâm (04/04/2016)

Giảng viên

Ngày sinh: 20/2/1975

Email: dhspdtktrang@yahoo.com

Mô tả công việc:

CN. Nguyễn Thị Như Quyến (04/04/2016)

Giảng viên

Ngày sinh: 3/2/1977

Email: ntnquyen@dthu.edu.vn

Mô tả công việc:

ThS. Tô Lan Phương (04/04/2016)

Chuyên viên

Ngày sinh: 28/12/1984

Email: tolanphuong1984@gmail.com

Mô tả công việc:

CN. Nguyễn Thị Kim Phượng (04/04/2016)

Chuyên viên

Ngày sinh: 10/6/1984

Email: kimphuongdthu@gmail.com

Mô tả công việc:

CN. Kiều Thị Hoa Lê (04/04/2016)

Chuyên viên

Ngày sinh: 16/8/1985

Email: kthoale@gmail.com

Mô tả công việc:

CN. Nguyễn Hoàng Nam (04/04/2016)

Thư viện viên

Ngày sinh: 22/5/1988

Email: hoangnamdthu@gmail.com

Mô tả công việc:

CN. Lê Thị Kim Chi (04/04/2016)

Thư viện viên

Ngày sinh: 16/11/1988

Email: lethikimchidthu@gmail.com

Mô tả công việc:

CN. Trần Thị Hiệp (04/04/2016)

Kế toán viên

Ngày sinh: 16/9/1987

Email: tranthihiepnghean@gmail.com

Thông tin nhiệm vụ:

 

CN. Phạm Thị Hoa Mai  (08/09/2016)

Chuyên viên

Ngày sinh: 06/02/1992

Email: phamhoamai662@gmail.com

 Mô tả công việc: 

CN. Đoàn Trung Chánh (04/10/2016)

Chuyên viên

Ngày sinh: 16/02/1991

Email: chanhdoan16@gmail.com

Mô tả công việc:

Tin Nhanh
Tài liệu mới biên mục
Chọn trang
1. Ngoại giao và công tác ngoại giao / Vũ, Dương Huân .- 2009 Chi tiết
2. Tự học lập trình Ado Net / Thuận, Thành .- 2006 Chi tiết
3. Ví dụ & bài tập VisualBasic.net / Phạm, Hữu Khang .- 2006 Chi tiết
4. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin / Nguyễn, Hồng Phương .- 2008 Chi tiết
5. Nghiên cứu văn bản "Truyện Kiều" theo phương pháp Hoàng Xuân Hãn / Hoàng, Xuân Hãn .- 2016 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 067 3 881 778, 067 8 58 38 68, 067 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn