Liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 718,711
Hôm nay: 88
Đang xem: 960
Danh sách tin bài
Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 4,5 - 2017 (20/05/2017)

  Xem tại đây 

Danh mục giới thiệu sách ngoại văn từ các NXB trong tháng 3 - 2017  (24/03/2017)

  Xem tại đây 

Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 3 - 2017 (06/03/2017)

 Xem tại đây 

Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 10 - 2016 (22/11/2016)

 Xem tại đây

Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 8 - 2016 (09/09/2016)

  Xem chi tiết tại:

Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 7 - 2016 (01/08/2016)

 Xem chi tiết tại: 

Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 3 - 2016 (26/04/2016)

   Xem chi tiết tại: 

Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 1&2 - 2016 (26/02/2016)

  Xem chi tiết tại: drive.google.com/folderview

Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 7,8,9 - 2015 (21/09/2015)
Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 4,5,6 - 2015 (09/06/2015)
Tổng hợp Danh mục giới thiệu sách từ các NXB  (24/03/2015)
Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 1 - 2015 (05/03/2015)
Danh mục giới thiệu sách từ các NXB, Cửa hàng sách trong tháng 10 - 2014 (27/10/2014)
Danh mục giới thiệu sách các NXB, cửa hàng sách tháng 8/2014 (29/09/2014)
Danh mục giới thiệu sách từ các NXB, Cửa hàng sách trong tháng 9 - 2014 (29/09/2014)
Tin Nhanh
Tài liệu mới biên mục
Chọn trang
1. Ngoại giao và công tác ngoại giao / Vũ, Dương Huân .- 2009 Chi tiết
2. Tự học lập trình Ado Net / Thuận, Thành .- 2006 Chi tiết
3. Ví dụ & bài tập VisualBasic.net / Phạm, Hữu Khang .- 2006 Chi tiết
4. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin / Nguyễn, Hồng Phương .- 2008 Chi tiết
5. Nghiên cứu văn bản "Truyện Kiều" theo phương pháp Hoàng Xuân Hãn / Hoàng, Xuân Hãn .- 2016 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 067 3 881 778, 067 8 58 38 68, 067 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn