Liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 749,884
Hôm nay: 264
Đang xem: 300
Danh sách tin bài
Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 6,7 - 2017 (26/07/2017)

 Xem tại đây 

Danh mục giới thiệu sách ngành Mầm non của NXB Giáo dục 2017 (26/05/2017)

   Xem tại đây 

Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 4,5 - 2017 (20/05/2017)

  Xem tại đây 

Danh mục giới thiệu sách ngoại văn từ các NXB trong tháng 3 - 2017  (24/03/2017)

  Xem tại đây 

Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 3 - 2017 (06/03/2017)

 Xem tại đây 

Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 10 - 2016 (22/11/2016)

 Xem tại đây

Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 8 - 2016 (09/09/2016)

  Xem chi tiết tại:

Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 7 - 2016 (01/08/2016)

 Xem chi tiết tại: 

Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 3 - 2016 (26/04/2016)

   Xem chi tiết tại: 

Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 1&2 - 2016 (26/02/2016)

  Xem chi tiết tại: drive.google.com/folderview

Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 7,8,9 - 2015 (21/09/2015)
Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 4,5,6 - 2015 (09/06/2015)
Tổng hợp Danh mục giới thiệu sách từ các NXB  (24/03/2015)
Danh mục giới thiệu sách từ các NXB trong tháng 1 - 2015 (05/03/2015)
Danh mục giới thiệu sách từ các NXB, Cửa hàng sách trong tháng 10 - 2014 (27/10/2014)
Tin Nhanh
Tài liệu mới biên mục
Chọn trang
1. Các phương pháp phân tích hóa ký vật liệu / 2017 Chi tiết
2. Điện hóa học nâng cao / 2016 Chi tiết
3. A complete skill builder fot the VNU-EPT test / Đỗ, Thị Ngọc Diệu,Lê, Thị Mai Trâm,Nguyễn, Hoàng Phương Mai .- 2014 Chi tiết
4. A complete skill builder fot the VNU-EPT test / Đỗ, Thị Ngọc Diệu,Lê, Thị Mai Trâm,Nguyễn, Hoàng Phương Mai .- 2014 Chi tiết
5. Nam 5 practice tests for the VNU-EPT / Đỗ, Thị Ngọc Diệu,Đinh, Thị Lan,Bùi, Diễm Bích Huyền .- 2015 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3 881 778, 0277 8 58 38 68, 0277 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn