Giới thiệu về Thư viện
Giới thiệu về Thầy Lê Vũ Hùng
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Bình luận bộ Luật hình sự / Vũ, Mạnh Thông,Nguyễn, Ngọc Điệp .- 2008 Chi tiết
2. Hệ thống các văn bản hướng dẫn mới nhất thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong trường học dành cho Hiệu trưởng- Lãnh đạo trường học năm học 2014-2014 / Thùy, Linh,Việt, Trinh .- 2014 Chi tiết
3. Giải tích 12 / 2013 Chi tiết
4. Tiếng việt 1 / Đặng, Thị Lanh,Hoàng Cao Cương,Trần Thị Minh Phương .- 2014 Chi tiết
5. Giáo trình trang trí / Tạ, Phương Thảo .- 2008 Chi tiết
ORA-01017: invalid username/password; logon denied

THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Đc: 783 - Phạm Hữu Lầu - P6 - Tp Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp
Tel: 067-3881778 _ 3881588
Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com
Website: Thuvien.dthu.edu.vn