Giới thiệu về Thư viện
Giới thiệu về Thầy Lê Vũ Hùng
Tài liệu mới
Chọn trang
1. CoursePrep ExamGuide/StudyGuide MCSE Exam #70-218 / Hilscher, Kevin,Hales, John .- 2002 Chi tiết
2. CoursePrep ExamGuide/StudyGuide MCSE Exam #70-216 / Hilscher, Kevin,Hales, John .- 2002 Chi tiết
3. Phương pháp toán lí / Huỳnh, Vĩnh Phúc,Lương, Văn Tùng .- 2014 Chi tiết
4. Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt Hội liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn, Thị Thanh Bình,Nguyễn, Lương Bằng .- 2011 Chi tiết
5. Giáo dục nhận thức bình đẳng giới cho phụ nữ ở Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay / Phạm, Xuân Mai,Đoàn, Minh Duệ .- 2011 Chi tiết
ORA-01017: invalid username/password; logon denied

THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Đc: 783 - Phạm Hữu Lầu - P6 - Tp Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp
Tel: 067-3881778 _ 3881588
Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com
Website: Thuvien.dthu.edu.vn