Tìm kiếm mở rộng ILib
Loại tài liệu
Nhan đề    
Tác giả
Năm xuất bản    
Môn loại
Số đăng ký cá biệt    
Từ khoá
Tóm tắt    
Sắp theo  Kiểu sắp
1 trang
 
Hướng dẫn tra cứu ILIB

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

Bước 1: Tại trang web Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng "http:\\thuvien.dthu.edu.vn" đăng nhập vào “Tra cứu tài liệu”

Bước 2 : Nhập tên sách vào ô “Nhan đề” hoặc tên tác giả vào ô “Tên tác giả” để tìm tài liệu

Lưu ý:

-         Chỉ nên nhập tên sách hoặc tên tác giả.

-         Khi nhập tên sách hoặc tên tác giả thì phải có dấu (đối với tiếng Việt và các tiếng nước ngoài có dấu). Ví dụ : Văn học Việt Nam.

Bước 3: Click vào chữ Tìm kiếm để hệ thống tiến hành tìm kiếm tài liệu.

Bước 4: Khi tìm được tài liệu phù hợp với nhu cầu của mình, bạn đọc hãy Click vào chữ Xem tiếp của 1 tên sách cần mượn và kiểm tra tình trạng sách:

- Nếu hiển thị đang mượn nghĩa là sách đã có người mượn.

- Nếu hiển thị trong kho sẵn sàng cho mượn thì sách hiện đang có trong kho.

Bước 5: Vào Chi tiết, ghi lại
Chỉ số phân loại DDC, Nhan đề tài liệu và Mã kho để vào kho tìm tài liệu.
Ghi lại thông tin theo mẫu sau :

                        Chỉ số phân loại DDC :    895.922/V115H

                        Nhan đề tài liệu : Văn học Việt Nam

                        Mã kho :  KM.0003979

  * Ý nghĩa:

- 895.922 là ký hiệu sách nằm ở kệ 800->895.

- V115H là mã hóa của tên sách (sách trên kệ xếp theo 895.922 và mã hóa tên sách tăng dần A->Z)

- Kho mượn trong kho đang sẵn sàng là sách đang có tại kho mượn

- KM.0003979 là số đăng ký cá biệt của sách (Mã kho)

- Sách có ký hiệu KM “Kho Mượn” và KGT “Kho Giáo trình”  bạn đọc được mượn tài liệu về nhà.

Sách có ký hiệu KD “Kho Đọc” bạn đọc chỉ được đọc tài liệu tại Phòng Đọc.


 Qui tắc tìm sách trong kho:

                Lại đúng kệ, tìm đúng mã phân loại, tìm đúng mã hóa tên sách.

Xem thêm Video hướng dẫn tìm sách

Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Tài liệu của Thư viện
1. Sách: 18150 
2. Dữ liệu hồi cố: 14231 
3. Sách tập: 3773 
4. Luận văn: 1257 
5. Khóa luận: 819 
6. Tài liệu đa phương tiện: 438 
7. Luận án: 63 
8. NCKH: 56 
9. Sách bộ: 14 
Sách mới ILib
Chọn trang
1. Các phương pháp phân tích hóa ký vật liệu / 2017 Chi tiết
2. Điện hóa học nâng cao / 2016 Chi tiết
3. A complete skill builder fot the VNU-EPT test / Đỗ, Thị Ngọc Diệu,Lê, Thị Mai Trâm,Nguyễn, Hoàng Phương Mai .- 2014 Chi tiết
4. A complete skill builder fot the VNU-EPT test / Đỗ, Thị Ngọc Diệu,Lê, Thị Mai Trâm,Nguyễn, Hoàng Phương Mai .- 2014 Chi tiết
5. Nam 5 practice tests for the VNU-EPT / Đỗ, Thị Ngọc Diệu,Đinh, Thị Lan,Bùi, Diễm Bích Huyền .- 2015 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất ILib
Chọn trang
1. Giáo trình Tôn giáo học / Trần Đăng Sinh .- 2006 Chi tiết
2. Giáo trình lịch sử đảng cộng sản Việt Nam / 2004 Chi tiết
3. Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ / Vũ Minh Tâm .- 1998 Chi tiết
4. Giáo trình lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam / 2004 Chi tiết
5. Giáo trình du lịch và môi trường / Lê Văn Thăng .- 2008 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3 881 778, 0277 8 58 38 68, 0277 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn