Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Thế giới phẳng : Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21 = The world is flat. A brief history of twenty-first century / Thomas L.Friedman; Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Quang A, ... [và những người khác]. - Tái bản lần thứ 20. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2016. -- 720 tr. ; 23 cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
272000đ, 9786041087194
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Thế giới phẳng : Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21 / Thomas L.Friedman; Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Quang A, ... [và những người khác]
Dạng khác của nhan đề
The world is flat. A brief history of twenty-first century
Lần xuất bản
Tái bản lần thứ 20
Xuất bản, phát hành
T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2016
Mô tả vật lý
720 tr. ; 23 cm.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Tiêu đề mô tả bổ sung -- Tên người
Dịch, hiệu đính; Hà, Thị Thanh Huyền-; Dịch, hiệu đính; Lã, Việt Hà-; Dịch, hiệu đính; Lê, Hồng Vân-; Dịch, hiệu đính; Nguyễn, Hồng Quang-; Dịch, hiệu đính; Nguyễn, Quang A-; Dịch, hiệu đính; Vũ, Duy Thành-; Friedman, Thomas L.-
Kho đọc
(Tầng 3 - Tòa nhà H1)
KD.0020385Trong kho chưa sẵn sàng
Kho mượn
(Tòa nhà Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng - Trường ĐH Đồng Tháp)
KM.0021415Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Fidel Castro bình dị giữa đời thường / Trần, Nhu .- 2016 Chi tiết
2. Cơ hội chỉ đến với người có chuẩn bị / Dữ, Tư,Tạ, Ngọc Ái .- 2016 Chi tiết
3. Tính cách quyết định số phận / Phan, Quốc Bảo,Tạ, Ngọc Ái .- 2016 Chi tiết
4. Giáo trình lịch sử triết học / Phạm, Văn Chung,Trần Đăng Sinh,Vũ, Thị Kim Dung,Lê, Duy Hoa,Nguyễn. Thị Thường,Bùi, Thị Tỉnh,Nguyễn, Mai Hồng .- 2013 Chi tiết
5. Bài giảng chuyên đề tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và quản lí hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non / Nguyễn, Văn Bản .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Giáo trình Tôn giáo học / Trần Đăng Sinh .- 2006 Chi tiết
2. Giáo trình lịch sử đảng cộng sản Việt Nam / 2004 Chi tiết
3. Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ / Vũ Minh Tâm .- 1998 Chi tiết
4. Giáo trình lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam / 2004 Chi tiết
5. Giáo trình du lịch và môi trường / Lê Văn Thăng .- 2008 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3 881 778, 0277 8 58 38 68, 0277 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn