Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin : Phương pháp và ứng dụng / Nguyễn Hồng Phương (ch.b); Huỳnh Minh Đức, Đoàn Thiện Ngân. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2008. -- 276 tr. ; 24 cm
Mã ngôn ngữ
Vie
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin : Phương pháp và ứng dụng / Nguyễn Hồng Phương (ch.b); Huỳnh Minh Đức, Đoàn Thiện Ngân
Xuất bản, phát hành
Hà Nội : Lao động xã hội, 2008
Mô tả vật lý
276 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Tiêu đề mô tả bổ sung -- Tên người
Hiệu đính; Đoàn, Thiện Ngân-; Huỳnh, Minh Đức-
Kho đọc
(Tầng 3 - Tòa nhà H1)
KD.0020692Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho mượn
(Tòa nhà Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng - Trường ĐH Đồng Tháp)
KM.0021740Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Các phương pháp phân tích hóa ký vật liệu / 2017 Chi tiết
2. Điện hóa học nâng cao / 2016 Chi tiết
3. A complete skill builder fot the VNU-EPT test / Đỗ, Thị Ngọc Diệu,Lê, Thị Mai Trâm,Nguyễn, Hoàng Phương Mai .- 2014 Chi tiết
4. A complete skill builder fot the VNU-EPT test / Đỗ, Thị Ngọc Diệu,Lê, Thị Mai Trâm,Nguyễn, Hoàng Phương Mai .- 2014 Chi tiết
5. Nam 5 practice tests for the VNU-EPT / Đỗ, Thị Ngọc Diệu,Đinh, Thị Lan,Bùi, Diễm Bích Huyền .- 2015 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Giáo trình Tôn giáo học / Trần Đăng Sinh .- 2006 Chi tiết
2. Giáo trình lịch sử đảng cộng sản Việt Nam / 2004 Chi tiết
3. Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ / Vũ Minh Tâm .- 1998 Chi tiết
4. Giáo trình lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam / 2004 Chi tiết
5. Giáo trình du lịch và môi trường / Lê Văn Thăng .- 2008 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3 881 778, 0277 8 58 38 68, 0277 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn