Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính : Sách chuyên khảo / Elizabeth Raum; Dịch:Phạm Anh Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2013. -- 40tr. ; 26 cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
978 604 1 01645 3. - 45000đ
Mã ngôn ngữ
Vie
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính : Sách chuyên khảo / Elizabeth Raum; Dịch:Phạm Anh Tuấn
Xuất bản, phát hành
Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2013
Mô tả vật lý
40tr. ; 26 cm.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho đọc
(Tầng 3 - Tòa nhà H1)
KD.0019471Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nhật kí Nancy / Beatrice , Sparks,Trần Hữu Kham .- 2006 Chi tiết
2. Phương pháp vẽ chân dung / Uyên, Huy .- 2012 Chi tiết
3. Almanach những địa danh du lịch nổi tiếng trên thế giới / Trần, Mạnh Thường .- 2008 Chi tiết
4. Những Cấm kỵ khi giao tiếp với khách hàng / Phạm, Ái Minh,Thu Trần .- 2015 Chi tiết
5. Những bài thuốc dân gian kì diệu / Nguyễn, Kiều Liên,Nguyễn Công Đức .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Giáo trình Tôn giáo học / Trần Đăng Sinh .- 2006 Chi tiết
2. Giáo trình lịch sử đảng cộng sản Việt Nam / 2004 Chi tiết
3. Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ / Vũ Minh Tâm .- 1998 Chi tiết
4. Giáo trình lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam / 2004 Chi tiết
5. Giáo trình du lịch và môi trường / Lê Văn Thăng .- 2008 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 067 3 881 778, 067 8 58 38 68, 067 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn