Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: 300 câu hỏi : dùng cho sat hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. - Tp. hồ Chí Minh : Tp. hồ Chí Minh, 2007. -- 118tr. ; 21cm. 300 câu hỏi : dùng cho sat hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. - Tp. hồ Chí Minh : Tp. hồ Chí Minh, 2007. -- 118tr. ; 21cm.
Mã ngôn ngữ
Vie
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
300 câu hỏi : dùng cho sat hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Xuất bản, phát hành
Tp. hồ Chí Minh : Tp. hồ Chí Minh, 2007
Mô tả vật lý
118tr. ; 21cm.
Phụ chú chung
ĐTTS: Cục đường bộ Việt Nam
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Tiêu đề mô tả bổ sung -- Tên người
Đường bộ-
Kho đọc
(Tầng 3 - Tòa nhà H1)
KD.0017288Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Các phương pháp phân tích hóa ký vật liệu / 2017 Chi tiết
2. Điện hóa học nâng cao / 2016 Chi tiết
3. A complete skill builder fot the VNU-EPT test / Đỗ, Thị Ngọc Diệu,Lê, Thị Mai Trâm,Nguyễn, Hoàng Phương Mai .- 2014 Chi tiết
4. A complete skill builder fot the VNU-EPT test / Đỗ, Thị Ngọc Diệu,Lê, Thị Mai Trâm,Nguyễn, Hoàng Phương Mai .- 2014 Chi tiết
5. Nam 5 practice tests for the VNU-EPT / Đỗ, Thị Ngọc Diệu,Đinh, Thị Lan,Bùi, Diễm Bích Huyền .- 2015 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Giáo trình Tôn giáo học / Trần Đăng Sinh .- 2006 Chi tiết
2. Giáo trình lịch sử đảng cộng sản Việt Nam / 2004 Chi tiết
3. Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ / Vũ Minh Tâm .- 1998 Chi tiết
4. Giáo trình lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam / 2004 Chi tiết
5. Giáo trình du lịch và môi trường / Lê Văn Thăng .- 2008 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3 881 778, 0277 8 58 38 68, 0277 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn