Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: 300 câu hỏi : dùng cho sat hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. - Tp. hồ Chí Minh : Tp. hồ Chí Minh, 2007. -- 118tr. ; 21cm. 300 câu hỏi : dùng cho sat hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. - Tp. hồ Chí Minh : Tp. hồ Chí Minh, 2007. -- 118tr. ; 21cm.
Mã ngôn ngữ
Vie
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
dùng cho sat hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 300 câu hỏi
Xuất bản, phát hành
Tp. hồ Chí Minh, 2007 : Tp. hồ Chí Minh
Mô tả vật lý
21cm.. - 118tr.
Phụ chú chung
ĐTTS: Cục đường bộ Việt Nam
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Tiêu đề mô tả bổ sung -- Tên người
Đường bộ-
Kho đọc
(Tầng 3 - Tòa nhà H1)
KD.0017288Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918 / Nguyễn Ngọc Cơ,Trương Công Huỳnh Kỳ,Nguyễn Anh Dũng .- 2005 Chi tiết
2. Việt Nam những sự kiện lịch sử / Dương Kinh Quốc .- 2002 Chi tiết
3. Lịch sử thế giới hiện đại / Nguyễn Xuân Trúc,Nguyễn Anh Thái,Vũ Ngọc Oanh,Đặng Thanh Toán .- 1998 Chi tiết
4. Giáo trình lịch sử Việt Nam / Nguyễn Cảnh Minh,Đàm Thị Uyên .- 2010 Chi tiết
5. Giáo trình lịch sử Việt Nam / Đào Tố Uyên,Nguyễn Cảnh Minh .- 2010 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Giáo trình Tôn giáo học / Trần Đăng Sinh .- 2006 Chi tiết
2. Giáo trình lịch sử đảng cộng sản Việt Nam / 2004 Chi tiết
3. Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ / Vũ Minh Tâm .- 1998 Chi tiết
4. Giáo trình lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam / 2004 Chi tiết
5. Giáo trình du lịch và môi trường / Lê Văn Thăng .- 2008 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 067 3 881 778, 067 8 58 38 68, 067 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn