Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Giáo trình du lịch và môi trường : phục vụ đào tạo cử nhân khoa học môi trường và các ngành khác thuộc đề án "Đuua các môi các nôi dung BVMT vào hệ thống GDQP của bộ GD & ĐT" MS:B 2005-07-42 GDMT / Lê Văn Thăng; Trần Anh Tuấn; Bùi Thị Thu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. - 242 tr. ; 24 cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
39500
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Giáo trình du lịch và môi trường / Lê Văn Thăng; Trần Anh Tuấn; Bùi Thị Thu : phục vụ đào tạo cử nhân khoa học môi trường và các ngành khác thuộc đề án "Đuua các môi các nôi dung BVMT vào hệ thống GDQP của bộ GD & ĐT" MS:B 2005-07-42 GDMT
Xuất bản, phát hành
H., 2008 : Đại học Quốc gia Hà Nội
Mô tả vật lý
24 cm.. - 242 tr.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Tiêu đề mô tả bổ sung -- Tên người
Bùi Thị Thu-; Trần Anh Tuấn-
Kho đọc
(Tầng 3 - Tòa nhà H1)
KD.0000515Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho mượn
(Tòa nhà Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng - Trường ĐH Đồng Tháp)
KGT.0027518Trong kho sẵn sàng cho mượn
KGT.0027519Trong kho sẵn sàng cho mượn
KGT.0033779Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918 / Nguyễn Ngọc Cơ,Trương Công Huỳnh Kỳ,Nguyễn Anh Dũng .- 2005 Chi tiết
2. Việt Nam những sự kiện lịch sử / Dương Kinh Quốc .- 2002 Chi tiết
3. Lịch sử thế giới hiện đại / Nguyễn Xuân Trúc,Nguyễn Anh Thái,Vũ Ngọc Oanh,Đặng Thanh Toán .- 1998 Chi tiết
4. Giáo trình lịch sử Việt Nam / Nguyễn Cảnh Minh,Đàm Thị Uyên .- 2010 Chi tiết
5. Giáo trình lịch sử Việt Nam / Đào Tố Uyên,Nguyễn Cảnh Minh .- 2010 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Giáo trình Tôn giáo học / Trần Đăng Sinh .- 2006 Chi tiết
2. Giáo trình lịch sử đảng cộng sản Việt Nam / 2004 Chi tiết
3. Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ / Vũ Minh Tâm .- 1998 Chi tiết
4. Giáo trình lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam / 2004 Chi tiết
5. Giáo trình du lịch và môi trường / Lê Văn Thăng .- 2008 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 067 3 881 778, 067 8 58 38 68, 067 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn