Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Giáo trình du lịch và môi trường : phục vụ đào tạo cử nhân khoa học môi trường và các ngành khác thuộc đề án "Đuua các môi các nôi dung BVMT vào hệ thống GDQP của bộ GD & ĐT" MS:B 2005-07-42 GDMT / Lê Văn Thăng; Trần Anh Tuấn; Bùi Thị Thu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. - 242 tr. ; 24 cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
39500
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Giáo trình du lịch và môi trường : phục vụ đào tạo cử nhân khoa học môi trường và các ngành khác thuộc đề án "Đuua các môi các nôi dung BVMT vào hệ thống GDQP của bộ GD & ĐT" MS:B 2005-07-42 GDMT / Lê Văn Thăng; Trần Anh Tuấn; Bùi Thị Thu
Xuất bản, phát hành
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Mô tả vật lý
242 tr. ; 24 cm.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Tiêu đề mô tả bổ sung -- Tên người
Bùi Thị Thu-; Trần Anh Tuấn-
Kho đọc
(Tầng 3 - Tòa nhà H1)
KD.0000515Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho mượn
(Tòa nhà Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng - Trường ĐH Đồng Tháp)
KGT.0027518Trong kho sẵn sàng cho mượn
KGT.0027519Trong kho sẵn sàng cho mượn
KGT.0033779Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Fidel Castro bình dị giữa đời thường / Trần, Nhu .- 2016 Chi tiết
2. Cơ hội chỉ đến với người có chuẩn bị / Dữ, Tư,Tạ, Ngọc Ái .- 2016 Chi tiết
3. Tính cách quyết định số phận / Phan, Quốc Bảo,Tạ, Ngọc Ái .- 2016 Chi tiết
4. Giáo trình lịch sử triết học / Phạm, Văn Chung,Trần Đăng Sinh,Vũ, Thị Kim Dung,Lê, Duy Hoa,Nguyễn. Thị Thường,Bùi, Thị Tỉnh,Nguyễn, Mai Hồng .- 2013 Chi tiết
5. Bài giảng chuyên đề tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và quản lí hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non / Nguyễn, Văn Bản .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Giáo trình Tôn giáo học / Trần Đăng Sinh .- 2006 Chi tiết
2. Giáo trình lịch sử đảng cộng sản Việt Nam / 2004 Chi tiết
3. Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ / Vũ Minh Tâm .- 1998 Chi tiết
4. Giáo trình lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam / 2004 Chi tiết
5. Giáo trình du lịch và môi trường / Lê Văn Thăng .- 2008 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3 881 778, 0277 8 58 38 68, 0277 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn