Giới thiệu Thư viện ĐHĐT
Thông báo
Ảnh Thầy Lê Vũ Hùng
Tra cứu từ điển
 
Liên kết website
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Sách mới (26/08/2014)

 Thư viện giới thiệu với bạn đọc danh mục sách mới về kinh tế, quản trị kinh doanh, kỹ năng sống...mời các bạn đón đọc!

Sách mới (06/05/2014)

Thư viện giới thiệu với bạn đọc danh mục sách mới về văn hóa, xã hội, giáo dục mầm non- tiểu học, văn học, kỹ năng sống...mời các bạn đón đọc!

Tác giả: Hà Minh Đức

 

Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội   

 Năm xuất bản: 2004.  Số trang:302 trang

Tác giả: Trần Thị Ngọc Trâm – Phùng Thị Tường – Nguyễn Thị Nga

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2011 Số trang: 119 trang

Tác giả: Phạm Tất Dong. Nhà xuất bản: Dân Trí

Năm xuất bản: 2012 .  Số trang: 372 trang

 

 Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn.    Năm xuất bản: 2013

Số trang: 439 trang

Tác giả: Trần Thị Bích Liễu.   NXB: Giáo Dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2013.  Số trang: 183 trang

  

 

Tác giả: Vũ Nhất Lê                  Nhà xuất bản: Thanh Hóa   

Năm xuất bản: 2013                 Số trang: 326 trang

 

 

 

Sách mới (07/04/2014)

Thư viện giới thiệu với bạn đọc danh mục sách mới viết về văn hóa, xã hội, phong tục, văn học dân gian...mời các bạn đón đọc!

Sách mới (18/03/2014)

Thư viện giới thiệu với bạn đọc danh mục sách mới viết về văn hóa, chính trị, luật pháp..mời các bạn đón đọc!

 Công nghệ thông tin (CNTT) đang làm biến đổi sâu sắc mọi lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu. Đảng và nhà nước ta cũng đã xác định CNTT là một ngành khoa học, công nghệ mũi nhọn cần được ưu tiên, phát triển để tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế.

Chỉ thị 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ chính trị đã khẳng định "CNTT là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế văn hóa của thế giới hiện đại".

Đối với ngành thông tin – thư viện, CNTT không phải chỉ là ứng dụng quan trọng cho ngành mà hiện nay CNTT chính là nghiệp vụ của thư viện hiện đại. Việc quản lý thông tin được xem như là thành quả của CNTT.....

 

....Tài liệu được coi là quý có nghĩa là tài liệu đó phải có giá trị thông tin cao. Tuy nhiên việc xem xét tài liệu quý, có giá trị thông tin hay không còn phụ thuộc vào từng lĩnh vực mà thông tin có trong tài liệu đề cập đến, và giá trị của tài liệu đã đáp ứng nhu cầu của người sử dụng ở mức độ nào.

Ví dụ: Đối với lĩnh vực văn học thì những tài liệu quý là những tác phẩm văn học có giá trị nhân văn, mang tính giáo dục cao, phản ánh được mặt trái của xã hội và giúp cho bạn đọc nhân thức đúng đắn hơn về cuộc sống xã hội xung quanh, luôn giúp con người ta hướng tới những cái thiện…

Tài liệu mới
Chọn trang
1. Định lí điểm bất động cho dạng φ-CO yếu suy rộng trong không gian kiểu MÊTRIC / Nguyễn, Chí Tâm .- 2014 Chi tiết
2. Về định lí điểm bất động chung cho ánh xạ trên không gian kiểu MÊTRIC / Hoàng, Hiền Hưởng .- 2014 Chi tiết
3. Lập trình điều khiển thiết bị và ứng dụng vào việc xây dựng hệ thống điều khiển chuông báo giờ tự động tại trường Đại học Đồng Tháp / Phùng, Tấn Phát .- 2014 Chi tiết
4. Tổ chức hoạt động giáo dục dân số- sức khỏe sinh sản cho sinh viên khoa Sinh học trường Đại học đỒng Tháp / Vũ, Trường Sơn,Phạm, Đình Văn .- 2014 Chi tiết
5. Tính nữ trong tuyện ngắn của Y Ban / Nguyễn, Hồng Nhi,Bùi, Thị Mỹ An .- 2014 Chi tiết
ORA-01017: invalid username/password; logon denied

THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Đc: 783 - Phạm Hữu Lầu - P6 - Tp Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp
Tel: 067-3881778 _ 3881588
Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com
Website: Thuvien.dthu.edu.vn