Dịch vụ    Từ khóa  Thứ sáu, 28/10/2016
Thông tin về Trung Tâm
Ảnh hoạt động
Ảnh sách mới
Liên kết website
Tra cứu từ điển
 
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Tin Nhanh
Tài liệu mới biên mục
Chọn trang
1. Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển / 2015 Chi tiết
2. Thương mại điện tử / 2015 Chi tiết
3. Đất và người Nam Bộ / Ca, Văn Thỉnh .- 2016 Chi tiết
4. Những tranh luận mới của các học giả về Chủ nghĩa xã hội / Tạ, Ngọc Tấn .- 2013 Chi tiết
5. Kiến văn tiểu lục / Phạm, Trọng Điềm .- 2013 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 067 3 881 778, 067 8 58 38 68, 067 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn